Servei d’Oftalmologia

El Servei d’Oftalmologia creat al 2001, esdevingué centre de referència per a totes aquelles unitats d’oftalmologia existents al nostre territori d’influència, com eren: l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, el Centre MQ Reus, el CAP Sant Pere i més tardanament l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils.

L’objectiu original del servei va ser donar cobertura assistencial de referència en oftalmologia al nostre territori.

Des de l’any 1997 i coincidint amb la creació de la unitat docent de Reus de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, els estudiants de medicina i cirurgia van poder gaudir de la docència en l’assignatura d’oftalmologia impartida per professionals del nostre servei.

L’any 2007 es va incorporar el primer resident MIR d’oftalmologia, especialitat en la que es poden formar els futurs especialistes.

A més de les tasques assistencials i de docència descrites, el servei disposa d’un grup de recerca dins de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, grup que actualment té la consideració de preconsolidat de doble afiliació (IISPV i URV), que ens ha portat a desenvolupar diferents sistemes d’ajuda al diagnòstic de malalties que afecten la retina. Així mateix, s’han llegit sis tesis doctorals, i actualment, n’hi ha altres set en desenvolupament.

Les subespecialitats de retina i glaucoma són actualment unitats de referència nacional i internacional i participen en nombroses ponències i guies clíniques.

Equip mèdic:

 • Pere Romero Aroca, director de servei
 • Isabel Méndez Marín, coordinadora de segment anterior del servei

Professionals de segment posterior:

 • Marc Baget Bernaldiz, metge adjunt
 • Ángel Bautista Pérez, metge adjunt
 • Raül Navarro Gil, metge adjunt

Professionals de segment anterior:

 • Mercè Salvat Serra, metgessa adjunta
 • Matias Almena Garcia, metge adjunt
 • Núria Soler Lluís, metgessa adjunt
 • Raquel Verges Puig, metgessa adjunta

Oftalmopediatria:

 • Esther Santos Blanco, metgessa adjunta

Optometrista:

 • Mònica Llagostera Serra, metgessa adjunta

Oculoplàstica

 • Matias Almena Garcia, metge adjunt
 • Jordi Olivé Gómez, metge adjunt

Servei administratiu:

 • Conxi Calvo Fernández

Telèfon: 977 310 300

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 a 17 h

Ubicació: Planta Baixa, Zona C (color verd)

Correu electrònic:  oftalmologia@hospitalsantjoan.cat

1. Segment anterior:

 • Glaucoma
 • Oculoplàstica
 • Cataractes
 • Còrnia

2. Segment posterior

 • Retina
 • Unitat de malalties autoimmunes (uveïtis)
 • Circuit de diagnòstic de retinopatia diabètica
 • Circuit de tractament de malalties maculars

3. Oftalmopediatria

4. Oculoplàstica