Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica

El Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica desenvolupa la seva activitat a totes les instal·lacions radioactives del grup Sagessa-Ginsa en les àrees de Protecció Radiològica, Radioteràpia, Radiodiagnòstic, Medicina Nuclear i Gestió. Compta amb un director, cinc radiofísics, un físic, quatre tècnics superiors i una administrativa.

Equip mèdic:

 • Manel Artigues Pedrola, director
 • Víctor Hernández Masgrau, radiofísic
 • Manuel González Leyba, radiofísic
 • Juan Antonio Vera Sánchez, radiofísic
 • Josep Puxeu Vaqué, radiofísic
 • Albert Camarasa Escubedo, radiofísic
 • Jesús Ariño Oliver, físic
 • Rubén Abella Cereigido, tècnic sup.
 • Enric Flores Fernández, tècnic sup.
 • Katrin Rosemarie Müller, tècnic sup.
 • Natàlia Victoria Minuesa, tècnic sup.

Servei administratiu:

 • M. Pilar Pàmies Fort

Protecció Radiològica

 • Formació i assessorament als centres del grup, als professionals, als pacients i al públic.
 • Creació de protocols i procediments
 • Disseny de sales i búnquers
 • Càlcul de blindatges
 • Verificació i calibratge de detectors
 • Redacció de memòries anuals de les instal·lacions radioactives
 • Atenció a les auditories de qualitat i comitès
 • Atenció a les inspeccions del CSN i de l’SCAR
 • Atenció a alumnes de batxillerat i universitat en treballs fi de grau i batxiller

Àrea de Radioteràpia

 • Dosimetria clínica
 • Avaries i control de qualitat
 • Xarxa Ària i Planificador Eclipse
 • Posada en marxa de noves tècniques
 • Rotació de residents de Radioteràpia
 • Pràctiques d’estudiants de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria

Àrea de Radiodiagnòstic

 • Control de qualitat d’equips de radiologia (periòdics i postintervenció del servei tècnic)
 • Control de qualitat de sistemes de visualització
 • Control de qualitat de sistemes de blindatge individual
 • Dosimetria de pacient
 • Informes de riscos associats a irradiacions d’embarassades i infants
 • Formació i assessorament en PR

Àrea de Medicina Nuclear

 • Control de qualitat (PET-TC, Gammacàmera i Activímetres)
 • Gestió de residus, hermeticitat fonts encapsulades, contaminació…
 • Informes de riscos associats a irradiacions i a la incorporació de radioisòtops d’embarassades i infants

Gestió

 • Processos de licitació (compres i manteniments)
 • Legalitzacions nou equipament i instal·lacions
 • Dosímetres personals dels treballadors exposats dels centres del Grup
 • Aptes i llicències
 • Recordatoris de revisions mèdiques
 • Gestió de residus, hermeticitat fonts encapsulades, contaminació…
 • Informes de riscos associats a irradiacions i a la incorporació de radioisòtops d’embarassades i infants

Telèfon: 977 308 510

Extensió: 53109

Horari d’atenció:  de dilluns a divendres de 8 a 17 h

Correu electrònic:  proteccioradiologica@hospitalsantjoan.cat

Ubicació:  Planta -1, Zona A (color lila) – Darrere de proves especials