Pneumologia

MIR en Pneumologia

Cap de servei: Dr. Salvador Hernandez Flix

Turor/a: Dra. Anna Texidó Bruguera, especialista en Pneumologia. Correu electrònic de contacte annamaria.texido@salutsantjoan.cat . 

 • Nombre de places acreditades: 1
 • Nombre actual de residents: 1
 

Recursos Materials

 • Entre 14 i 24 llits 
 • Sala de treball
 • Sala de reunions
 • 4 despatxos de Consultes Externes
 • Laboratori de Funció Pulmonar amb 2 sales de exploracions una equipada per broncoscòpies i biòpsies pleurals i l’altre equipada amb anestesia. 
 • Unitat de Trastorns Respiratoris del Son 
 • Hospital de Dia

Recerca

Actualment el servei disposa de vàries línies d’investigació. 

Possibilitat de participació als estudis de recerca i col·laboració amb la facultat Medicina de l’Universitat Rovira i Virgili.

Pla de rotacions

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s’han d’adquirir durant els quatre anys segons el programa de formació de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes.

1r any: 

 • Medicina Interna
 • Cardiologia 
 • Fisioteràpia 

2n any: 

 • Radiodiagnòstic 
 • Cirurgia Toràcica 
 • Tabaquisme
 • Clínica Pneumologia

3r any: 

 • Tècniques instrumentals i laboratori de funció pulmonar
 • Unitat de trastorns de la son 
 • Unitat de Cures Intensives i Inter-mitges

4rt any: 

 • Tècniques instrumentals i laboratori de funció pulmonar
 • Rotació Voluntària 
 • Clínica Pneumologia 

Guàrdies

1r any

El resident realitzarà guàrdies en l’Àrea Mèdica del Servei d’Urgències, amb
un nivell de responsabilitat 1.

2n any 

Guàrdies en l’Àrea Mèdica del Servei d’Urgències, amb un nivell de
responsabilitat 2.

3r any

Guàrdies en el Servei d’Urgències, amb un nivell de responsabilitat 2. En el
moment de la rotació per Vigilància intensiva, es realitzaran guàrdies en aquesta Unitat, nivell
de responsabilitat 1 o 2.

4rt any

Es compaginaran guàrdies en Vigilància intensiva (responsabilitat 2) amb
guàrdies en l’Àrea Mèdica del Servei d’Urgències (responsabilitat 3).
Nombre de guàrdies.- Entre 4 i 6 al mes.

 

Per obtenir més informació, podeu consultar la Guia MIR de l’especialitat de Pneumologia.