Plafons informatius amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer

Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, la rambla de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull diversos plafons informatius sobre aquesta malaltia i les seves consecuències sociosanitàries. L’Hospital disposa, des de l’any 2007, d’una Unitat d’Atenció a les Malalties Neurodegeneratives integrada al Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives, on es realitza un abordatge multidimensional dels pacients afectats d’Alzheimer per tal d’afavorir i preservar-ne la seva autonomia psicofísica.

La Unitat atén setmanalment una mitjana de 74 pacients, dels quals 35 presenten deteriorament cognitiu, i disposa també, d’una plataforma virtual de neuroestimulació cognitiva per  abordar el dany cerebral adquirit.

Les persones amb Alzheimer pateixen una disminució de les funcions intel·lectuals, dificultat en l’aprenentatge de nous conceptes, interferència en les capacitats dur a terme les tasques de la seva vida diària i canvis de personalitat i conducta. S’estima que el 2050 hi haurà, aproximadament, 130 milions de persones afectades d’Alzheimer a tot el món.