Pediatria

MIR en Pediatria

Cap de Servei: Dr. Joaquín Escribano Subias, especialista en Pediatria i Nefrologia infantil. Doctor en Medicina i professor titular a la URV.

 • Nombre de places acreditades: 2
 • Nombre de residents actuals: 8

Tutors:

 • Dr. Albert Feliu Rovira, Cap clínic de pediatria, especialista en Pediatria i Endocrinologia infantil. Doctor en Medicina i professor associat a la URV. Correu electrònic de contacte: albert.feliu@salutsantjoan.cat 
 • Dra. Júlia E. Arroyo Moñino, especialista en Pediatria i Neonatologia. Professora associada a la URV. Correu electrònic de contacte: juliaelena.arroyo@salutsantjoan.cat
 
 

EIR en Pediatria

Cap de Servei: Dr. Joaquín Escribano Subias, especialista en Pediatria i Nefrologia infantil. Doctor en Medicina i professor titular a la URV.

 • Nombre de places acreditades: 2
 • Nombre de residents actuals: 0

Tutora:

 • Sra. Angela Perez Vadillo: Infermera especialista en  Infermeria Pediàtrica. Correu electrònic de contacte: angela.perez@salutsantjoan.cat 
 • Sra. Mº Josefa Salmeron Gascon: Coordinadora docente de Infermeria. Correu electrònic de contacte: mjosefa.salmeron@salutsantjoan.cat
 
 

El Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus es caracteritza per tenir unes especialitats pediàtriques molt consolidades amb adjunts responsables d’alt nivell. Té molt bona relació entre el volum de pacients i el volum de residents i, a més a més, és un Servei amb una alta activitat investigadora.

Les àrees d’Hospitalització, d’Urgències pediàtriques i Neonatologia estan decorades amb dibuixos que recorden el seguici festiu de la ciutat gràcies al projecte d’humanització obra de la Fundació Curarte. L’objectiu és que els nens, durant el seu temps d’hospitalització, vegin elements que reconeixen i pels quals senten estima, com són les tradicions i personatges de la Festa Major de Reus. En general, com tot l’Hospital (estrenat el 2010) té infraestructures molt ben equipades.

Recursos materials

Àrea d’Hospitalització infantil

Dividida en 24 habitacions d’us individual o doble. Les places d’hospitalització són compartides amb els Serveis de Cirurgia, Oftalmologia, Otorinolaringologia, Urologia i Traumatologia, per a intervencions quirúrgiques pediàtriques.

A més de les habitacions per als pacients, hi ha espais de treball tant per el personal mèdic com d’infermeria. L’àrea disposa també d’una gran sala jocs, sala d’espera, sala d’informació per a pares, sala de cures, àrea de dol i sales de sessions.

Cadascuna de les habitacions està tematitzada amb una de les tradicions de Reus, és a dir, cada habitació té una decoració especial diferent de la resta: el ball de Diables, el Drac, la Víbria, la Mulassa, el Carrasclet o els Nans són alguns dels temes. El passadís de l’àrea està il·lustrat amb accions de la vida quotidiana que tenen com a protagonista un drac acompanyat de personatges i elements de la tradició de Reus.

 • Unitat de lactants-preescolars: 10 places
 • Unitat d’escolars-adolescents: 14 places
 • Habitacions habilitades per a psiquiatria: 4 places
 • Habitacions de vigilància centralitzada: 4 places

Servei d’Urgències pediàtriques

Aquesta àrea és conjunta al Servei d’Urgències generals, però funciona de forma independent amb els seus espais específics. Disposa de dos box centralitzats dotats amb equipament per a RCP avançada, amb monitorització centralitzada per a l’assistència i estabilització de pacients crítics. El Servei d’Urgències pediàtriques i box també tenen un disseny tematitzat.

 • Unitat d’urgències pediàtriques: 8 places
 • Unitat d’estància breu: 4 places
 • Box d’RCP pediàtrica: 2 places
 • Hospital de dia: 2 places

 

Consultes externes

El Servei de Pediatria disposa d’un total d’11 consultes de Pediatria i àrees específiques de les següents especialitats: Al·lèrgia, Pneumologia, Nefrologia, Neurologia, diabetes, Endocrinologia, Nutrició, Cardiologia pediàtrica fetal i telecardiologia amb l’Hospital de la Vall d’Hebron, Medicina Pediàtrica, Neonatologia, Patologia infecciosa i immunitària , Hematologia no oncològica, Gastroenterologia i seguiment de Sd. de Down. Totes les consultes estan dotades de material específic necessari.

Àrea d’Hospitalització neonatal

Situada al costat de l’àrea de Ginecologia i Obstetrícia, l’àrea d’Hospitalització neonatal disposa de 5 places d’hospitalització per a cures intensives dotades amb incubadores de doble paret o bressols termostatats, ventiladors mecànics i monitors d’alta gamma, a més a més d’una estació clínica informatitzada i centralitzada. A banda, hi ha 2 boxs addicionals  per a realitzar aïllament.
Les 3 places de semicrítics disposen de boxs individuals, amb monitorització centralitzada i dotats d’incubadores o bressols.

L’àrea, també decorada per la Fundació CurArte, compta amb zona de treball mèdic i d’infermeria, sala de cures, sala de sessions, sala de pares, lactari, àrea d’informació, vestuaris per a pares i cuina dietètica.

Unitat de neonats patològics: 15 places.

 • Unitat de cures intensives neonatal: 5 places.
 • Unitat de semicrítics neonatal: 3 places.
 • Cures mínimes: 7 places 
 • Cures semicrítics aïllament: 2 places 
Àrees de reanimació a l’àrea de parts: 2 sales amb bressol tèrmic i equip necessari per a fer reanimació neonatal completa.
 
Unitat perinatal: 20 places, formada per dues sales independents per a l’exploració, cura, realització d’otoemissions així com el material necessari per a reanimació neonatal.

Infraestructura docent

 • Quatre sales de reunions equipades.
 • Mitjans informàtics: més de 20 servidors informàtics.
 • Laboratori d’habilitats amb material pediàtric.
 • Biblioteca pediàtrica.
 • Accés a les publicacions de la biblioteca de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

 

Activitat assistencial, recerca i docència

Assistencial  2018

Ingressos a l’àrea d’Hospitalització: 1.328 ingressos 

Ingressos a la unitat de Neonatologia: 821

núm parts: 1.503

Urgències pediàtriques: 17.317

Consultes externes: 13.960 (de les quals 4.273 són primeres visites) 

Hospital de Dia: 868

Recerca

S’articula a través de la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà (URPNHDH), integrada dinsl’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

 • PUBLICACIONS

Els 2 últims any (2017-2018) s’han publicat 34 articals

 • LINIES DE RECERCA

NUTRICIÓ I METABOLISME INFANTIL

– Programació metabòlica precoç

– Obesitat infantil: estudi de factors de risc cardiovascular, síndrome meta-bòlic i estratègies d’intervenció

– Nutrició aplicada

GASTROENTEROLOGÍA I NUTRICIÓ

– Malaltia celíaca

FUNCIÓ PULMONAR I INFECCIONS A L’EDAT PEDIÀTRICA

MEDICINA BASADA EN L’EVIDÈNCIA

– Revisions sistemàtiques de la literatura

– Guies de pràctica clínica

COMPOSICIÓ CORPORAL

– Validació de tècniques de valoració de composició corporal

– Tècniques de valoració de despesa energètica

 • PROJECTES DE RECERCA ACTIUS NACIONALS I INTERNACIONALS

EFICACIA CLÍNICA Y METABÓLICA DEL ABORDAJE MOTIVACIONAL COORDINADO ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL. ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO Y ALEATORIZADO. OBEMAT 2.0.

Instituto de Salud Carlos III – PI15/00970

ADMINISTRACIÓN DE DEXAMETASONA EN PRIMER EPISODIO DE INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO FEBRIL, COMO PREVENCIÓN DE DAÑO RENAL. DEXCAR.

Instituto de Salud Carlos III – PI13/02557

LONG-TERM EFFECTS OF EARLY NUTRITION ON LATER HEALTH. EARLY NUTRITION.

Comissió Europea – FP7-289346-EarlyNutrition

Projecte Europeu

Línies de treball obertes i tesis doctorals:

 • Patrons dietètics (projecte EU): Efectes sobre la salut
 • Micronutrients (projecte EU) Relacionats amb els patrons dietètics
 • Ingesta de fibra (projecte EU) Descriptiu europeu, relació amb outcomes de salut, segons patrons dietètics
 • Mesura de l’activitat física i despesa energètica (projecte EU)
 • Relació entre el creixement i el desenvolupament neurocognitiu (projecte EU)
 • Greix abdominal i predicció del risc cardiovascular (projecte EU + Obemat2.0
 • Relació entre els patrons dietètics i la microbiota en nens obesos (Obemat2.0)

Docència

S’imparteixen cursos de formació continuada en Pediatria amb més de 20 edicions ininterrompudes. Són cursos acreditats por la Fundació URV. A més dels cursos generals, s’han fet cursos monogràfics en: reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada; pediatria i reanimació cardiopulmonar avançada neonatal,  pediatria basada en la evidència; i cursos monogràfics de patologia respiratòria, neurològica i gastroenterologia a urgències de pediatria.

En els últims  anys, el servei organitza anualment un curs anomenat “Curs de Pediatria Pràctica” amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria.

Rotacions en altres centres

Durant els dos primers anys de residència es faran rotacions per atenció primària pediàtrica que inclouran estades a l’Hospital Lleuger de Cambrils.

Durant el tercer any i quart any de residència es rotarà durant 6 mesos per unitats de cures intensives de tercer nivell:

 • 4 mesos per la Unitat de Cures Intensives pediàtriques de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona o de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (3 mesos + 1 mes per anestesiologia).
 • 2 mesos per la Unitat de Cures Intensives Neonatals de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

A més a més, durant el quart any de residència hi ha prevista una rotació voluntària de 2 mesos que es farà en relació amb les preferències de formació de subespecialitats pediàtriques, que serà coordinada pel tutor i el subespecialista corresponent. Des del segon any de residència es fan rotacions a consultes externes de les subespecialitats pediàtriques. El que es pretén amb la rotació voluntària del quart any és que sigui complementària d’aquestes.

Programa de formació interna i externa

Sessions clíniques programades:

 • 2 Reunions clíniques diàries.
 • Sessió clínica setmanal d’interès docent.
 • Sessió d’investigació clínica mensual.
 • Sessió bibliogràfica setmanal.
 • Sessió radiològica setmanal.
 • Seminari de docència MIR (programa específic) setmanal.
 • Sessions mensuals amb Obstetrícia: comité de perinatologia.
 • Seminari mensual de semiologia clínica impartida pels MIR a grups reduits d’estudiants.
 • Sessions setmanals de telemedicina en cardiologia infantil

Formació externa

Els residents assistiran als cursos obligatoris d’RCP bàsica i RCP avançada (neonatal i pediàtrica). La resta de cursos s’escolliran segons les necessitats de cada resident.

Pel que fa a l’assistència a congressos, els residents de primer any assistiran al Congrès de la Societat Catalana de Pediatria, els de segon any al Congrès Nacional de l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) i els de tercer i quart any a congressos d’especialitats pediàtriques segons les seves preferències personals, presentant treballs als congressos als que assisteixin

 

Per obtenir més informació, podeu consultar la Guia Mir de l’especialitat de Pediatria i Àrees Específiques   i la Guia EIR de Pediatria i Àrees Específiques.