Oncologia Radioteràpica

MIR en Oncologia Radioteràpica

Cap de Servei: Dra. Meritxell Arenas Prat, especialista en Oncologia Radioteràpica per la via MIR des de l’any 2000 i doctora en Medicina des de l’any 2008. Correu electrònic de contacte: meritxell.arenas@salutsantjoan.cat

 • Nombre de places acreditades: 1
 • Nombre de residents actuals: 4

Tutor: Dra. Mònica Arguis Pinel. Correu electrònic de contacte: monica.arguis@salutsantjoan.cat

Guia Mir d’Oncologia Radioteràpica

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

El Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, té la particularitat de ser l’únic centre de tota la província de Tarragona per al tractament radioteràpic, sent el centre de referència provincial.

El Servei es divideix en dues unitats distribuïdes per la demarcació:

 • La Unitat de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, on es concentra la major part de la seva activitat, equipat amb dos acceleradors lineals de darrera generació i altres equipaments per oferir tot tipus de tractaments.
  A més a més, disposa d’un tercer accelerador lineal situat sota el jardins del vell hospital, al centre de Reus.
 • La Unitat Satèl·lit de les Terres de l’Ebre, a Tortosa, dependent de l’Hospital Sant Joan i que dóna servei als pacients de les Terres de l’Ebre. Equipada amb un accelerador lineal i un equip d’ortovoltatge.

Recursos materials

El Servei d’Oncologia Radioteràpica disposa de: 

Tres Acceleradors Lineals (AL) Clinac 2100 (VARIAN) amb colimador multifulles, possibilitat de realitzar tècniques d’IMRT (Radioteràpia d’Intensitat Modulada), IGRT (Radioteràpia guiada per la Imatge) i Gating.
Un d’ells es troba a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, un altre a l’antic Hospital situat al centre de la ciutat, i un darrer a la Unitat Satèl·lit de les Terres de l’Ebre.

Un Accelerador Lineal Trilogy amb RapidArc (VARIAN) que permet fer tècniques complexes com tractaments amb radiocirurgia intracranial i extracranial, També permet realitzar IMRT (VMAT) més optimitzada, incorporant també IGRT i equipat amb OBI. Aquest AL està ubicat a l’H. Nou.

TAC de Radioteràpia (GENERAL ELECTRIC) per la planificació dels tractaments radioteràpics, ubicat a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Ortovoltatge 300 KV per al tractament de neoplàsies cutànies, ubicat a la Unitat Satèl·lit de les Terres de l’Ebre.

Equip de Braquiteràpia MicroSelectron HDR (Nucletron) ubicat a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Sistema de planificació de tractaments de Radioteràpia externa Eclipse (VARIAN).

Sistema de planificació de tractaments de Braquiteràpia PLATO i ONCENTRA (Nucletron).

Dosimetria, planificació i Radiofísica.

Consultes externes de Radioteràpia, Àrea Tècnica i Sala de Reunions on es disposa de biblioteca amb els texts i revistes de l’especialitat (Red Journal, Green Journal) com a suport per a la docència, recerca i formació continuada.

Àrea administrativa: Recepció i secretaria.

Activitat docnt i recerca

Recerca

Es divideix en dos àmbits:

 • Investigació clínica.
 • Investigació bàsica (Radiobiologia).

Dins l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) està conformat elGrup de Recerca en Oncologia Radioteràpica, on pertanyen els diferents especialistes del Servei.

Un resum de l’activitat de recerca:

 • Participació en projectes de recerca.
 • Publicacions en revistes amb impact factor.
 • Comunicacions a congressos.
 • Participació en el capítol de  llibres.
 • Ponències a cursos i jornades de l’especialitat.

A més a més, els especialistes pertanyen a diferents societats científiques espanyoles i internacionals, així com també participen en l’elaboració de guies clíniques i diferents comitès interdisciplinars.

Docència

Es realitza docència pregrau a la URV, on s’imparteixen classes teòriques, seminaris i els estudiants fan pràctiques clíniques al Servei.

 

Objectius de la residència

 • Aconseguir oncòlegs radioteràpics capaços de prestar un servei de qualitat assistencial.
 • Formar personal docent qualificat per a la docència de l’Oncologia radioteràpica.

Específics:

 • Adquirir sòlids coneixements teòrics de l’especialitat d’Oncologia Radioteràpica.
 • Adquirir sòlids coneixements pràctics, mitjançant el coneixement dels instruments necessaris per al desenvolupament de l’especialitat.
 • Aconseguir formar el metge especialista en el tracte al pacient, per a un millor desenvolupament de la pràctica mèdica.
 • Ser capaç de dissenyar i executar un treball d’investigació, mitjançant la realització durant la residència de diversos estudis i, si el metge resident vol, aconseguir el grau de Doctor en Medicina i Cirurgia.
 • Ser capaç de desenvolupar una activitat docent als estudiants de Medicina o metges d’una altra especialitat, mitjançant la pràctica diària d’aquesta al Servei d’Oncologia Radioteràpica.

Pla de rotacions

Durant els quatre anys de formació participarà en les diferents sessions del Servei.

1r any

 • Rotació en el Servei de Medicina Nuclear (1mes) a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Rotació en el Servei de Medicina Interna (4 mesos) a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Rotació en el Servei de Radiodiagnòstic (3 mesos) a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Rotació en el Servei de Ginecologia (1 mes) a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Rotació en el Servei d’Otorrinolaringologia (1 mes) a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Rotació en el Servei d’Oncologia Radioteràpica  (1 mes) 
 • Guàrdies al Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

2n any

 • Rotació en Oncologia Mèdica: 4 mesos a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
 • Rotació al Servei d’Oncologia Radioteràpica (8 mesos): tumors mama (2 meses) i disgestiu (3 meses), ginecología (3 meses), a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Guàrdies al Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

3r any

 • Rotació al Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica (2 mesos) a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i Curs superior d’instal·lacions radioacatives en Barcelona.
 • Rotació Servei O. Radioteràpica secció mama (2 mesos)
 • Rotació al Servei d’Oncologia Radioteràpica (4 mesos): secció pulmó / sarcomes; a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Rotació al Servei d’Oncologia Radioteràpica (2 mesos): tumors amb BQT alta taxa / ORL; a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Guàrdies específiques d’Oncologia Mèdica i d’Oncologia Radioteràpica.

4t any

 • Rotació al Servei d’Oncologia Radioteràpica  (2 mesos): Secció Urologia / SNC. Digestiu (2 mesos)
 • Rotació externa (3 mesos): BQT i radiocirurgia a l’Institut Català d’Oncologia (ICO).
 • Rotació externa (1 mes): tumors pediàtrics a l’Hospital Vall d’Hebron.
 • Rotació lliure (4 mesos) a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Guàrdies específiques d’Oncologia Mèdica i d’Oncologia Radioteràpica.

Pla de formació interna i externa

Sessió Oncologia mèdica i Radioterapia: Dilluns  de 8:00 a 9.00

Sessió diària de Radioteràpia (dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 9:00): són sessions on es comenten i es revisen les planificacions de tots els tractaments radioteràpics.

Sessions Clíniques setmanals: amb periodicitat setmanal els membres de cada secció (mama, pulmó, digestiu, etc.) es reuneixen per tractar sobre decisions terapèutiques de pacients concrets des del punt de vista dels tractaments oncològics específics. A més, es consensuen els protocols de tractament radioteràpic de la patologia tumoral de la qual en són responsables.

Sessió General Clínico-Patològica de l’Hospital: sessió mensual en què un Servei de l’Hospital presenta un cas clínic o un tema de revisió d’interès general.

Sessió de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: sessió de periodicitat mensual.

Formació externa

Els metges adjunts d’Oncologia Radioteràpica assisteixen periòdicament a reunions científiques, congressos nacionals, europeus o internacionals i cursos de formació continuada organitzats per la SEOR, ESTRO o altres societats científiques. La temàtica de les activitats de formació continuada es veu més focalitzada a la seva especialitat oncològica per localització tumoral.

Per obtenir més informació, podeu consultar la Guia Mir de l’especialitat d’Oncologia Radioteràpica.