Medicina Intensiva

MIR en Medicina Intensiva

 

Cap de Servei: Dra. Immaculada Vallverdú Perapoch, especialista en Medicina Intensiva. Correu electrónic de contacte imma.vallverdu@salutsantjoan.cat

Tutora del Servei: Dra. Conxita Rovira Angles, especialista en Medicina Intensiva. Correu electrónic de contacte  conxita.rovira@salutsantjoan.cat

 

 • Nombre de places acreditades: 1
 • Nombre de residents actuals: 0 

 

Recursos Materials

L’SMI es localitza en una zona clarament diferenciada de l’hospital amb accés controlada i connexió espacial i directa amb Urgències, Radiodiagnòstic, bloc quirúrgic, hospitals de dia i laboratori
L’àrea física del SMI consta amb: 

 • 20 boxs d’UCI, 
 • Zona de suports generals: ofici de neteja, magatzem d’equips/taller, magatzem de material fungible, magatzem de farmàcia
 • Despatxos i  zones de treball
 • 2 dormitoris per als metges de guàrdia
 • Sala reunions/sessions,
 • Despatx administratiu/a
 • Vestuaris

Recerca 

Es promouen activitats científiques i de recerca, de manera que el resident ha de formar part activa de tals activitats.
S’involucrarà al resident en:

 • Participació activa i assistència a Congressos mitjançant el disseny i la realització de projectes de recerca que seran presentats en els diferents congressos relacionats amb la nostra especialitat.
 • Assistència a Reunions Científiques en l’àmbit local. Reunions organitzades pel nostre Servei o per un altre Hospital i dirigides a metges residents de diversos centres. Assistència a la reunió anual de la Societat Catalana de Medicina Intensiva

 

Pla de rotacions

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s’han d’adquirir durant els quatre anys segons el programa de formació de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes.

1r any:

 • Medicina Intensiva
 • Medicina Interna
 • Anestsiologia i Reanimació
 • Radiodiagnostic

2on any:

 • Girurgia General i de l’Aparell Digestiu
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Cardiologia 
 • Unitat Coronaria
 • Pneumologia

3r any:

 • Medicina Intensiva
 • Politrauma i pacient neurocrític
 • Unitat de Cirurgia Cardíaca
 • Unitat de Crítics del cor

4rt any:

 • Medicina Intensiva

Guàrdies

El nombre de guàrdies serà conforme a l’estipulat dins de la formació de residents i acordat amb Docència (al voltant de 55 guàrdies a l’any).

Els primers anys es realitzen principalment en el servei d’Urgències, formant part de la seva formació (equivalent a la rotació per Urgències) i en UCI. El primer any el nombre de guàrdies en Urgències serà d’un mínim de 4 i un màxim de 5, El segon any, les guàrdies en Urgències seran unes tres de mesurava mensual, la resta de guàrdies es realitzaran en el Servei de Medicina Intensiva.

Per obtenir més informació, podeu consultar la Guia Mir de l’especialitat de Medicina intensiva.