L’Hospital actualitza les mesures preventives per a la seguretat de pacients i els seus acompanyants

L’Hospital actualitza les mesures preventives de seguretat per a la circulació de pacients i els seus acompanyants establertes amb motiu de la crisi sanitària de la Covid 19 i habilita un telèfon de contacte d’us exclusiu per als familiars dels pacients ingressats a les plantes de Medicina Interna i el Sociosanitari. És el 663 044 578 i estarà operatiu tots els dies de la setmana entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Cal recordar que no es permet la presència d’acompanyants a les àrees de Medicina Interna i Sociosanitària per tal de preservar la salut dels pacients més fràgils.

D’altra banda, cal assenyalar que l’equip assistencial informa diàriament al pacient del seu estat i, en els casos que és necessari, aquesta informació es comunica al familiar o acompanyant de referència (sempre que el pacient no manifesti el contrari), entre les 13 i les 17 h mitjançant una trucada telefònica.   

A la resta de l’Hospital es manté la presència d’un acompanyant per pacient (sempre el mateix) entre les 9 i les 13 h. i únicament en casos excepcionals i prèvia valoració per part de l’equip assistencial serà possible ampliar el nombre d’acompanyants.

Així mateix, es manté un circuit d’entrada i un altre de sortida del centre, amb indicadors al terra, cintes de separació i dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les portes d’entrada i als accessos a les diferents àrees: consultes externes, radiologia, urgències, unitat de cures intensives, entre d’altres.