L’Hospital difon els drets ARCOPOL coincidint amb el Dia Europeu de la Protecció de Dades

Coincidint amb la celebració del Dia Europeu de la Protecció de Dades, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus fa difusió dels Drets ARCOPOL, que són els drets que poden exercir totes les persones en relació amb les seves dades personals. En concret, permeten als nostres usuaris/àries tenir un control sobre totes les seves dades que contenen els diferents documents que custòdia el centre. La Llei de Protecció de Dades reconeix drets com el d’accés, rectificació, cancel·lació (dret a l’oblit), oposició, portabilitat o limitació del tractament i, si bé, els pot exercir tothom, només els pot demanar la mateixa persona usuària o qualsevol altra que acrediti que actua en nom del titular dels drets, sempre presentant l’autorització per escrit.

Aquests drets són una eina clau per tal que els usuaris/àries puguin tenir un control directe sobre les seves dades personals i també permeten a les entitats que les custodien exercir la transparència, mantenir el feedback amb els ciutadans i alhora garantir la veracitat de les dades. Tota la informació sobre els drets de protecció de dades dels nostres usuaris/àries i els diferents documents per exercir-los estan disponibles a aquest enllaç de la web del centre.