L’Hospital commemora el Dia Europeu de la Logopèdia

Coincidint amb la celebració del Dia Europeu de la Logopèdia (6 de març), l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus fa difusió, a través de diversos plafons informatius, d’aquesta disciplina que s’ocupa de l’estudi, la prevenció, la detecció, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació i la deglució.

 
El Comitè Permanent de Logopedes de la Unió Europea va constituir el Dia Europeu de la Logopèdia el 2004 amb la finalitat d’augmentar el coneixement de la professió de logopeda a tot Europa. L’Hospital compta amb dues logopedes que treballen amb les pacients del Servei de Rehabilitació, Fisioteràpia i Logopèdia, l’Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives i la Unitat de Geriatria i Atenció Intermèdia.