Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud

L’Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud (IOCS) és el Centre de Referència Oncològic de la Demarcació de Tarragona, i està compost per diferents serveis i unitats:

 • Servei d’Oncologia Mèdica
 • Servei d’Oncologia Radioteràpica
 • Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques
 • Unitat de Psicooncologia
 • Unitat de Consell Genètic en Càncer

L’IOCS és un servei multihospitalari que porta a terme un Programa Integral d’Atenció Oncològica a la demarcació de Tarragona, i que atén uns 3.500 pacients nous a l’any.

Presta servei als hospitals de Sant Joan de Reus, Joan XXIII de Tarragona, Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa i Pius de Valls, coordinant-se a través de trenta-nou comitès de tumors que cobreixen totes les patologies. A l’Hospital de Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa i Pius de Valls, es du a terme a més, l’atenció directa en forma de consultes externes, l’administració de quimioteràpia, la psicooncologia i el consell genètic.

L’IOCS està acreditat per a la formació d’especialistes en Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica. Té a càrrec la docència d’oncologia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (URV), tant a la Unitat Docent de Sant Joan de Reus, com de Joan XXIII de Tarragona.

Col·labora estretament amb la FUNCA en els programes de prevenció i diagnòstic precoç del càncer i com assessor clínic en el Registre poblacional de Càncer de Tarragona. I amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre en accions de voluntariat, Grups d’Ajuda Mútua per a pacients amb càncer i amb la impartició de conferències sobre temes oncològics a tota la demarcació de Tarragona.

L’IOCS el formen un total de 105 professionals que inclou: personal mèdic, de la bioquímica, de la psicologia, de la infermeria, de l’administració i de l’equip tècnic. La seva missió és vetllar perquè els malalts de càncer de les nostres comarques rebin el tractament oncològic segons els estàndards internacionals, associat al tracte humà que la situació requereix.

Oncologia Mèdica

 • Josep Gumà Padró
 • Joan Borràs Balada
 • Kepa Amillano Parraga
 • Mireia Melé Olivé
 • Cinta Albacar Miró
 • Maria Masvidal Hernández
 • Ines Cabezas Montero
 • Sandra Merino Varela
 • Félix Muñoz Boza
 • Sara Serrano Solares
 • Sergio Peralta Muñoz
 • Cristina Martí Blanco
 • Francisca Martínez Madueño
 • María José Miranda Pallarés
 • Clara Lucía Gozalvez

Oncologia Radioteràpica

 • Meritxell Arenas Prat
 • Anna Lafuerza Torres
 • David Gómez Gómez
 • Yolanda López Sánchez
 • Ivan Henriquez López
 • Jordi Trilla Martín
 • Mònica Arguís Pinel
 • Mauricio Murcia Mejía
 • Freddy Arlex Castaño Zuleta

Cures Pal·liatives

 • Dulce Rodríguez Mesa
 • David Ricardo Bottaro Parra
 • Miguel Arquez Pianetta

Psicooncologia

 • Agustina Sirgo Rodríguez
 • Beatriz Rubio Cantavella

Patologia Molecular Oncològica

 • Marta Rodríguez Balada

Residents d’Oncologia Mèdica

 • Jana Repková
 • Belén Ruiz Aguado
 • Anna Vidal Rodríguez
 • Alba Cochs Sarobé
 • Irene Marsal Navarro
 • Marc Grifoll Escoda
 • Lola Delamo Palomares

Residents d’Oncologia Radioteràpica

 • Laura Torres Royo
 • Junior Anderson Gómez Ramos
 • Johana Cristina Acosta Arteaga
 • Pablo Araguas Mora

Infermeria

 • Inmaculada Martinez Prats
 • Trinidad Álvarez Ramos
 • Yolanda Torrijos Carrasco
 • Alba Torres Donoso
 • Sebastía Cabré Gallego
 • Xavier Mateo Dominguez
 • Pablo Fuentes Andreu
 • Cristrina Anguera Arbolí
 • Francisca Isern Català
 • Ma. Teresa Parejo Arrondo
 • Lourdes Bayona Esclat
 • Margarita Moreno Mancho
 • Ana Llurba Asensio
 • Berta Griso Jurado
 • Anna Rofes Navarro
 • Montserrat Olivé Vilella
 • Misericòrdia López Blesa
 • Vanessa Marin Llauradó
 • Montserrat Querol García
 • Blanca Santamaria Llabería
 • Laia Orteu Curulla
 • Montserrat Sellarés Sabaté
 • Isabel Virgos Matilla
 • Maite Martell Clua
 • Irene Olivan Borràs
 • Rosa Carrasco Morales
 • Blanca Reina Jimenez
 • Mar Francisco García
 • Zaira Solé Rodenas
 • Eduard Renau Curto
 • Natalia Torregrosa Jiménez
 • Irene Amador Rubí
 • Sara Lozano Pérez
 • Gina Castellano Tuesta
 • Mireia Domínguez Ramos
 • Jose Luis Añón Vera
 • Rafa León Amo
 • César Esteban Jimenez
 • Adolfo Monllau Vidriales
 • Helena Pascual Compte
 • Mònica Salvat Casas
 • Dolors Salsench Boronat
 • Berta Caballé Gutiérrez
 • Anna Serena Pons
 • Maria Bono Mas

Auxiliars

 • Jordi Pastor Balaguer
 • Estefania Macias Valera
 • Montserrat Muñoz Rodriguez
 • Montserrat García Casado
 • Jessica Gallego Hortoneda
 • Yolanda García Pujol
 • Alicia Ugalde Rosales
 • Mariana Jiménez López
 • Carmen Freixes Ros
 • Hajam Kassemy
 • Carmen Garcia Buendia
 • Grace Ugalde Rosales
 • Gemma Martinez Aranda
 • Minerva Meléndez García
 • Fuensanta Fernandez García
 • Jaume Espasa Anguera
 • Meritxell Pagès Torres

Tècnics de Radioteràpia

 • Eva Jiménez Herrera
 • Ignasi Blanco Llobet
 • Antonio Fernández Martínez
 • Marta Gómez Franguet
 • Cristina López Gómez
 • Sílvia Ceña Lamana
 • Alba Rodríguez Rodríguez
 • Montse Grau Álvarez
 • Adrian Martínez Moreno
 • Yovana Polo Yagüe
 • Helena Moya Francesc
 • Rocio Jiménez Romero
 • Judith Montferré Marcos
 • Elia Abelló Lafragueta
 • José Bardají Bertomeu
 • Maxim Artigues Sentís
 • David Rubio Fernández
 • José Manuel Feijoo Morote
 • Marina Gomez Nievas
 • Meritxell Ribot Graset

Secretaria

 • Mònica Barrientos Palomares
 • Sandra Cabré Pedrosa
 • Núria Cabré Rubio
 • Anna Estrems Borràs
 • Estrella Gallego Castellano
 • Cristina Lampurdanés Cidoncha

Telèfon: 977 310 300, extensions: 50110, 50111 i 50112

Horari d’atenció:  Atenció continuada 24 hores, amb oncòleg/òloga de guàrdia de presència física tots els dies de l’any, que dona servei a l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, a la resta d’hospitals amb accés telefònic directe i a les possibles consultes dels pacients.

Unitat d’Hospitalització: cobertura 24 h, els 365 dies de l’any.

Hospital de Dia d’Oncologia: atenció de 7 a 21 h, per a l’administració de tractaments i urgències oncològiques, a excepció de les urgències vitals que són ateses al Servei d’Urgències general per l’oncòleg/òloga de guàrdia, amb suport de la resta de professionals d’urgències.

Servei de Radioteràpia: cobertura de tractament de 7.30 a 22 h, de dilluns a divendres, podent treballar els dissabtes en cas d’avaria o revisió de la màquina.

Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques: atén els pacients de 8 a 17 h, de dilluns a divendres, fent-se’n càrrec, fora de l’horari, el metge/essa oncòleg/òloga de guàrdia a l’Hospital de Dia d’Oncologia.

Unitat de Consell Genètic: de dilluns a divendres, de 8 a 17 h.

Unitat de Psicooncologia: de dilluns a divendres, de 8 a 17 h.

Unitat de Recerca Clínica: de dilluns a divendres, de 8 a 16 h.

Correu electrònic: oncologia@hospitalsantjoan.cat

Ubicació (Color lila):

 • Planta d’hospitalització: Primera planta
 • Consultes externes: Planta baixa
 • Radioteràpia: Planta -2
 • Hospital de Dia d’Oncologia:  Planta -2

1- Tractament farmacològic del càncer (quimioteràpia, hormonoteràpia, teràpia dirigida a dianes moleculars, immunoteràpia), a càrrec de professionals especialitzats per diferents localitzacions tumorals (càncer de mama, càncer digestiu, càncer urològic, limfomes, melanoma, etc). A més a més de l’atenció a les consultes externes i a la planta d’hospitalització de l’HUSJR, els professionals de l’IOCS atenen a les consultes externes i administren aquests tractaments a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, al Pius Hospital de Valls i també a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

2- Tractament radioteràpic del càncer amb les tècniques i equipaments més moderns, a càrrec de professionals  especialitzats per diferents localitzacions tumorals. El Servei de Radioteràpia, amb base a l’IOCS de l’HUSJR, disposa de dues unitats satèl·lit de tractament, una a l’antic Hospital de Reus i l’altra a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús a Tortosa.

3- Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques, coordinada amb els diferents serveis i unitats de l’IOCS i de l’HUSJR, així com amb els grups d’atenció domiciliària (PADES) i Centres Sociosanitaris de la demarcació. L’IOCS com a Centre Designat amb Integració d’Oncologia i Cures Pal·liatives per la ESMO (Societat Europea d’Oncologia Mèdica), adopta una política d’atenció precoç en cures pal·liatives i de no abandonament en el pacient amb càncer avançat.

4- La Unitat de Psicooncologia atén els pacients de càncer i els seus familiars a les consultes externes i a la planta d’hospitalització de l’IOCS a l’HUSJR, així com a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús i a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.  Coordina 12 Grups d’Ajuda Mútua  de pacients amb càncer a diferents localitats de la demarcació de Tarragona.

5- La Unitat de Consell Genètic en Càncer atén els pacients i famílies que requereixen un estudi per sospita de càncer hereditari. Aquests poden ser remesos per qualsevol especialista, metge d’atenció primària o bé per iniciativa del propi pacient. La Unitat està capacitada per al diagnòstic i la gestió de les principals síndromes de càncer hereditari, i passa visites a l’HUSJR, a l’ l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa.