Ginecologia i Obstetrícia

MIR en Ginecologia i Obstetrícia

Cap de Servei: Dr. Pere Cavallé Busquets, especialista en Ginecologia i Obstetrícia.

 • Nombre de places acreditades: 2
 • Nombre de residents actuals: 8

Tutores:

Guia Mir de Ginecologia i Obstetricia

Cronograma de les rotacions

Objectius de les rotacions

Protocol de supervisió

Recursos humans

 • 17 metges especialistes
 • 8 metges residents
 • 1 cooridnadora de llevadores
 • 2 llevadores per torn
 • 1 infermera per torn
 • 1 auxiliar per torn
 • 1 administrativa

Recursos materials

 • 4 sales de treball (1 sala de treball és dels residents).
 • 2 sales de sessions.
 • Maniquies per pràctica de part instrumental, Hemorràgia obstètrica, proves invasives part de nalges, versió externa i laparoscòpia.
 • Quiròfans centrals equipats amb alta tecnologia: integració de pantalles per cirugia endoscòpica i possiblitat de transmissió cirurgia en directe i videoconferència.
 • 7 sales de parts individuals, una d’elles equipada amb banyera pel part natural.
 • Monitorització centralitzada dels registres cardiotocogràfics.
 • 4 llits d’observació i 2 boxs per a pacients crítiques al bloc obstètric.
 • 1 quiròfan dins el bloc obstètric i un quiròfan sèptic.
 • 7 dispensaris per les diferents patologies: obstetrícia, ARO, ecografia, TNS, ginecologia, patologia mamària, oncologia ginecològica i sol pèlvic.
 • Dispensaris de proves especials per histeroscòpies i patologia cervical.

Activitat assistencial i de recerca

Assistencial

Actualment hi ha en funcionament 27 llits. Les dades d’activitat de 2018 han estat:

 • Nombre de parts: 1503
 • Index de cesàries: 19,10%
 • Índex ajustat de cesàries (Central de resultats) 1.09 (el millor índex de les regions sanitàries del Camp de Tarrragona i de les Terres de l’Ebre
 • Percentatge de ceràries electives: 7,7%, induccions: 27,5%
 • Anestèsia locoregional: 76,1%
 • Percentatge de parts en mares estrangeres: 37,6%
 • Intervencions quirúrgiques programades : 548
 • N. parts Natges: 0,2%
 • Taxa de parts eutòcics: 70,6%
 • Taxa de parts instrumentals: 11%
 • Cirurgia laparoscòpica, oncològica de mama, ginecologia oncològica i de sòl pèlvic. Intervencions per càncer de mama : 180

Recerca

Possibilitat de participació als estudis de recerca i col.laboració amb la facultat Medicina de l’Universitat Rovira i Virgili.

Estudi Nutcir Retard de creixement i Preclampsia
Estudi Laser i incontinència urinària. Multicentric internacional
Estudi pesari. Multicentric nacional
Estudi microbiota. Multicentric nacional
Estudi HE4 (valoración masses anexials). Multicentric nacional
Estudi Ilitia

Pla de rotacions

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s’han d’adquirir durant els quatre anys segons el programa de formació de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes.


1r any:

 • Obstetrícia general
 • Ginecologia general
 • Sala de parts
 • Puerperi

2n any:

 • Alt risc obstètric
 • Sol pèlvic
 • Histeroscòpia
 • Ecografia ginecològica  i obstètrica
 • Patologia cervical

3r any:

 • Alt risc obstètric
 • Patologia cervical
 • Diagnòstic prenatal
 • Sol pèlvic

4t any:

 • Patologia mamària
 • Oncologia ginecològica

Tots els anys de residència van acompanyats de cirurgia programada i atenció mèdica continuada.

Sessions del servei

Sessions clíniques habituals:

 • Sessió clínica diària pel matí.
 • Sessió clínica setmanal de revisió bibliogràfica, protocols…
 • Comitè setmanal de patologia mamària.
 • Comitè setmanal d’oncologia ginecològica.
 • Comitè mensual de perinatologia.
 • Sessió clínica setmanal de llista d’espera d’intervenció quirúrgica.
 • Sessió clínica setmanal de programació quirúrgica.
 • Tallers pràctics per a residents (tocúrgia, sutura d’estrips perineals, tècniques quirúrgiques…).
 • Sessions generals de l’Hospital.

Cursos de formació integrats en la residència

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s’han d’adquirir durant els quatre anys, segons el programa de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes, així com diferents cursos establerts com a fixes dins el programa de formació, com són:

 • Curs de fonaments de Teruel per a R1.
 • Curs de tocúrgia i tècniques quirúrgiques per a R2.
 • Curs d’ecografies de la SESEGO Nivell I, II i III.
 • Curs de laparoscòpia per a R1 i R2.
 • Curs de reanimació neonatal acreditat.
 • Curs de reanimació cardiopulmonar avançat.
 • Curs de donació de sang de cordó.