Fets i xifres

El nou centre té 352 llits repartits entre llits de tipus internament i sociosanitari:

Resum llits Antic Hospital Nou Hospital
Internament 278 llits 310 llits
. Aguts 234 llits 250 llits
. Pediatria 19 llits 24 llits
. Crítics 8 llits 22 llits
. Nounats 11 llits 14 llits
Sociosanitari 42 llits 42 llits
Total llits 320 llits 352 llits

Amb un total de 92.073 m2 de superfície construïda:

Superfície per plantes
Planta internació +2 10.191 m2
Planta internació +1 10.191 m2
Planta tècnica 2.955 m2
Entreplanta 1.812 m2
Planta baixa 22.338 m2
Planta soterrani -1 21.825 m2
Planta soterrani -2 22.761 m2
Total superfície 92.073 m2

Sabíeu que?


  • S’han mogut més de 270.000 m3 de terres, cosa que significa més de 33.500 camions.
  • S’han emprat més de 115.000 m3 de formigó amb un pes de més de 240 milions de quilograms. Això representa que s’han mobilitzat prop de 20.000 formigoneres, que una darrera l’altra ocuparien 15 quilòmetres.
  • S’han utilitzat més de 9 milions de quilograms de ferro.
  • S’han instal·lat uns 9.000 punts de presa de dades i veu. Això implica uns 630.000 m de cable estructurat.
  • S’han instal·lat 8.000 kW de potència elèctrica: equivalent al que necessitarien 1.800 vivendes o un municipi d’uns 5.000 habitants (més de la meitat d’habitants del Priorat).