Cirurgia sense ingrés

La Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), coneguda popularment com a cirurgia sense ingrés, consisteix a fer intervencions quirúrgiques que tradicionalment requerien ingressar el pacient sense que això sigui necessari, gràcies a l’avenç de la tecnologia i les tècniques utilitzades durant l’operació.

Això té una sèrie d’avantatges per ambdues parts. Per una banda, el pacient no passa la nit a l’Hospital, sinó a la comoditat de casa seva, i el risc d’infeccions és menor perquè es recupera lluny d’un ambient hospitalari, on hi ha malalts de tot tipus.
Pel que fa al centre hospitalari, amb la cirurgia sense ingrés s’ocupen menys llits i això suposa estalviar recursos econòmics i estructurals.

Són els professionals mèdics qui decideixen si una persona és apta o no per a la CMA, però l’usuari és lliure de decidir si vol operar-se de forma convencional. Durant les consultes mèdiques concertaran el dia i l’hora de la intervenció i li donaran les recomanacions preoperatòries corresponents. El dia de l’operació, simplement haurà de dirigir-se directament a la recepció unitat de CMA a l’hora indicada..

Recepció i admissions

L’àrea de CMA es troba a la planta -1, a la zona de senyalització blava. Allà trobarà una sala d’espera i un taulell d’informació i control d’accessos per aquesta àrea. El professional del taulell l’atendrà i guiarà a l’interior de la unitat.

Àrea de preparació preoperatòria i vestidors

Té dos vestidors, distribuïts per sexes, per al canvi de roba dels pacients i la custòdia dels objectes personals en guixetes amb clau. Tot seguit el conduiran a una de les dues sales de preparació, on es comprova que ha seguit les recomanacions preoperatòries, es mesuren les constants i es posa la via endovenosa.

Àrea de deambulació

Després de la intervenció quirúrgica i quan el pacient hagi despertat de l’anestèsia, el portaran a la sala de deambulació. És un espai equipat amb butaques on els intervinguts passen els controls postoperatoris, comencen a caminar, a ingerir líquids, etc.
Els pacients descansen allà en companyia del familiar durant unes hores, fins que el metge o metgessa ho cregui oportú, depenent de la intervenció.

Control d’infermeria

La unitat de CMA té un control d’infermeria propi, situat just al costat de la sala de deambulació, per al seguiment dels intervinguts i amb vista directa de les dues sales de preparació preoperatòria. Així, és possible la supervisió del conjunt de manera directa o bé per pilots lluminosos dels timbres de trucada.

Despatx d’informació

L’àrea disposa d’una sala pròpia per informar sobre el resultat de la intervenció, amb privacitat i de manera personalitzada, als familiars o acompanyants dels pacients.

Suport familiar

El pacient estarà acompanyat per un familiar durant l’estada a la sala de preparació, i posteriorment a la de deambulació: és requisit indispensable que a l’usuari l’acompanyi un familiar abans i després de la intervenció, tant al centre hospitalari com al seu domicili. Això es comprova durant les consultes abans de concertar la intervenció quirúrgica, així com les condicions socials del domicili.

Valoració i seguiment telefònic

Abans de tornar a casa, el pacient passarà una valoració final protocol·litzada. Un professional d’infermeria seguirà una sèrie de paràmetres i requisits per determinar si la persona pot marxar al seu domicili amb seguretat. Es reben les recomanacions pertinents al postoperatori, així com les prescripcions analgèsiques, i es pot tornar al domicili.

A més, la unitat facilita un número de telèfon directe per a qualsevol dubte o incidència. Al dia següent, els pacients reben una trucada telefònica i contesten una sèrie de preguntes per comprovar que evolucionen favorablement.