Cirurgia General i Digestiva

MIR en Cirurgia General i Digestiva

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus és centre de referència en cirurgia bariàtrica i la seva àrea quirúrgica és una de les joies de les noves instal·lacions del centre hospitalari.

Els quiròfans són molt amplis i dotats de moderna tecnologia. Tots estan equipats amb quatre pantalles i circuits integrats per a laparoscòpia (la majoria de les cirurgies es fan amb aquesta via d’abordatge) i, a més a més, poder transmetre les imatges per videoconferència a altres sales del centre hospitalari per a  la docència.

Recursos materials

El Servei de Cirurgia General i Digestiva disposa d’àmplies sales de treball, sales de sessions i sales de treballs per a cadascun dels grups i per als metges residents.

L’equipament de quiròfan és d’última generació, tots ells estan preparats per la cirurgia endoscòpica i els professionals disposen de pantalles incorporades a banda i banda de la taula d’operacions per visionar les imatges amb comoditat.
Els sistemes informàtics estan preparats per oferir integració multimèdia de totes les imatges que es generen. Així, per exemple, és possible que alumnes i metges residents a sales de treball o les aules de docència visualitzin en temps real imatges endoscòpiques i del quiròfan d’una intervenció quirúrgica que en aquell moment s’estigui fent a l’Àrea Quirúrgica. També s’han fet retransmissions a l’auditori de l’Hospital, que té una capacitat per a gairebé 300 persones.

Els quiròfans no tenen ni cables ni endolls pel terra, tots els subministraments estan enclavats al sostre per no entorpir la tasca dels professionals. També s’ha apostat per la il·luminació LED, de més qualitat i facilitat de regulació, alhora que és més respectuosa amb el medi ambient.

D’altra banda, hi ha 4 quiròfans plomats per aquelles intervencions on sigui necessari utilitzar l’arc quirúrgic: les parets plomades permeten utilitzar els raigs X sense que les radiacions es dispersin més enllà del quiròfan.

Unitat de CMA

La Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), coneguda popularment com a cirurgia sense ingrés, consisteix a fer intervencions quirúrgiques que tradicionalment requerien ingressar el pacient sense que això sigui necessari, gràcies a l’avenç de la tecnologia i les tècniques utilitzades durant l’operació.

El Servei compta amb una unitat de CMA amb boxs de preoperatori i sales de recuperació independents de l’Àrea Quirúrgica especialment dissenyades per aquest tipus d’intervencions, i amb el seu propi control d’infermeria.

 

Activitat assistencial, docència i recerca

Recerca

Es fan activitats de recerca en la majoria de camps de treball, com són: cirurgia de la obesitat, cirurgia del càncer gàstric, cirurgia del pàncrees, cirurgia del càncer de colon… I es presenten les corresponents comunicacions als principals congressos nacionals i internacionals.

Per obtenir més informació, podeu consultar la Guia Mir de l’especialitat de Cirurgia General i de l’Aparell Diguestiu.