Apunt històric

Els orígens concrets de l’Hospital, segons escriu el Sr. Pere Anguera, doctor en història al llibre Hospital de Sant Joan 1240-1990, són, avui per avui, poc coneguts i només se sap que ja existia l’any 1244. El primitiu Hospital es trobava situat a l’extrem de llevant de Reus, al capdavall del carrer que encara ara porta el seu nom.

El carrer Sant Joan on hi havia l'Hospital, fa més d'un segleL’edifici fou ampliat el 1314 i l’any 1590 disposava de 18 llits. Fins al segle XVI els ingressos econòmics més sòlids de l’Hospital provenien de les deixes i almoines. A finals del segle XVII (1773) l’Hospital va disposar d’un sistema d’administració integrat per sis persones amb caràcter vitalici i no remunerat, aquest sistema va variar l’any 1784 amb la incorporació de dos regidors a l’administració de l’Hospital com a representants de l’Ajuntament.

La incorporació de les primeres monges paüles (1793) va permetre una millora dels serveis, tot i que durant el primer terç del segle XIX, l’hospital subsistia en unes condicions molt precàries, incloses les econòmiques, que provocaven la constant deterioració de l’edifici. En aquest període l’hospital tenia una capacitat de 15 a 20 llits per a homes i de 10 a 13 per a dones.

El 1835, l’Hospital fou traslladat de la seva seu tradicional a l’edifici que fins aleshores havia estat seu del convent de les Carmelites de Sant Joan. És en aquesta nova ubicació que l’any 1863, amb deixes rebudes, es constitueix la primera sala d’operacions.

Una antiga sala de quiròfan

Durant el primer terç del segle XX es desenvolupen en el centre millores assistencials (RX, laboratori) i reformes estructurals. El personal de qui es disposa està integrat per dos metges, dos hospitalers (subalterns), un capellà, un practicant i 12 germanes de la caritat. L’any 1933 s’acordà la creació d’una plaça d’administrador de l’hospital, que disposava en aquella època de 70 llits per a adults i 80 llits per als nens.

En els anys de la postguerra l’Hospital es veu sotmès a diverses reformes estructurals i el seu funcionament econòmic continua fruint de deixes i llegats, encara que l’any 1939 se signa el primer concert de llarga durada amb la Diputació Provincial de Tarragona.

L’any 1975 es va crear una escola d’infermeres que va tenir una curta durada (1975-1977) a causa de a la nova reglamentació universitària que limità les escoles d’infermeria a vuit, cinc a Barcelona i una a cadascuna de les altres capitals de província.

Però les etapes de la veritable transformació de l’Hospital han esdevingut a partir de l’any 1981, amb la jerarquització hospitalària, i posteriorment amb el nomenament d’un gerent l’any 1985, que assumia la màxima responsablitat del centre; i la creació l’any 1987 de la SAM Hospital Sant Joan amb importants reformes estructurals de remodelació i ampliació.

L’Hospital és universitari des de 1984 i imparteix docència MIR des de l’any 1989. Actualment l’Hospital Sant Joan de Reus és un hospital universitari que s’ha consolidat com a centre de referència per a les comarques del Baix Camp, el Priorat i la Ribera d’Ebre i part de la Terra Alta. Alhora és hospital de referència per a tota la demarcació en l’especialitat d’oncologia.

Des del juliol del 2020 l’Hospital forma part de l’Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Hospital Sant Joan de Reus – Baix Camp.

L'Hospital, actualment (Fotografia: Adrià Goula)