Anestèsia i Reanimació

MIR en Anestèsia i reanimació

 • Nombre de places acreditades: 2
 • Nombre de residents actuals: 7
 • Cap de Servei: Dra. Pilar Sala Francino

Tutors:

Guia Mir d’Anestesiologia i Reanimació

Anestesiologia i Reanimació és una especialitat polivalent i transversal que permet a l’especialista en formació obtindre els coneixements necessaris per al tractament integral del pacient en el període perioperatori, la reanimació del pacient crític i el tractament del dolor agut i crònic 

El Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor imparteix docència d’Anestesiologia i Reanimació des de l’any 1990, quan es va aconseguir l’acreditació, formant un resident per any fins l’any 2010, quan es va aconseguir l’acreditació per a la formació d’un segon resident. 

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus és centre de referència de la demarcació de Tarragona en Oncologia, i per tant en cirurgia oncològica, fet del qual se’n deriva una tasca assistencial anestèsica amb entitat pròpia. 

A més, també és centre de referència en cirurgia bariàtrica, cirurgia plàstica i reparadora, i cirurgia toràcica; i la seva àrea quirúrgica és una de les joies de les noves instal·lacions del centre hospitalari, estrenades el desembre de 2010.

Recursos humans

Facultatius:

 • 1 directora de Servei
 • 19 metges adjunts
 • 5 residents

Recursos materials

El Servei d’Anestesiologia I Reanimació està situat a la planta -1 de l’Hospital. Allà es troben l’àrea quirúrgica, l’àrea obstètrica, la unitat de Semicrítics, la unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i l’àrea de despatxos.

 • Àrea quirúrgica: equipada amb 10 quiròfans, 20 llits de reanimació i 6 llits de preanestèsia.
 • Àrea obstètrica: amb 8 sales de parts i 1 quiròfan d’urgències obstètriques.
 • Unitat de Semicrítics: amb 4 llits ubicats a la Unitat de Cures Intensives.
 • Unitat de CMA: equipada amb 4 boxs de preparació i una sala d’adaptació al medi amb 11 boxs d’adults i 3 pediàtrics.

L’equipament de quiròfan és d’última generació, tots ells estan preparats per la cirurgia endoscòpica i els professionals disposen de pantalles incorporades a banda i banda de la taula d’operacions per visionar les imatges amb comoditat.
Els sistemes informàtics estan preparats per oferir integració multimèdia de totes les imatges que es generen. Així, per exemple, és possible que alumnes i metges residents a sales de treball o a les aules de docènciavisualitzin en temps real imatges endoscòpiques i del quiròfan d’una intervenció quirúrgica que en aquell moment s’estigui fent a l’Àrea Quirúrgica. També s’han fet retransmissions a l’auditori de l’Hospital, que té una capacitat per a gairebé 300 persones.

El nostre Hospital està dotat de tecnologia d’última generació: respiradors (Drager Primus) monitors de gasto cardiac (Vigileo), monitors d’hipnosi, ecògrafs tant per bloquejos nerviosos com per vies centrals (Sonosite S-Nerve). D’altra banda, com hospital sense papers, l’àrea quirúrgica està dotada d’un sistema informàtic propi que integra tota la trajectòria quirúrgica. 

Anestèsia fora de l’àrea quirúrgica

L’activitat fora de l’àrea quirùrgica es du a terme a les sales d’endoscòpies i a l’àrea de Radiodiagnòsc  on es disposa de monitorització, d’un respirador volumètric i del material necessari per al maneig de la via aèria.

Unitat de Dolor 

La nostra Unitat de Dolor atén els pacients remesos pel diagnòstic i tractament del seu dolor crònic. L’equip està format per 8 especialistes del Servei que es fan càrrec de l’atenció a les Consultes Externes i del tractament intervencionista. 

Consultes Externes

Ubicades a la planta baixa. El Servei treballa en 7 dispensaris setmanals d’avaluació preoperatòria. 

Activitat assistencial, docència i recerca

Assistencial

En dades de l’any 2018

Nombre d’actes anestèsics/any programats ………………………………………….. 9033

Nombre actes anestèsics/any urgents ………………………………………………….. 1350

Nombre actes anestèsics/any d’obstetricia………………………………………………1483

En dades de l’any 2017:

Programades
Cirurgia 1655
Cirurgia toràcica 234
Cirurgia bariàtrica 200
Cirurgia plàstica 467
ORL 184
Oftalmologia 1532
Urologia 580
Traumatologia 1896
Ginecologia 623
Tècniques infiltratives (Unitat del Dolor) 819
Cirurgia pediàtrica 114

Recerca i docència

L’activitat de recerca està enfocada principalment en l’elaboració d’estudis clínics, amb un alt grau d’implicació i participació dels metges residents en aquests estudis, que es veu facilitada per estructures específiques del nostre centre com l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

A més a més, el Servei participa habitualment en estudis multicèntrics organitzats per la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD).

Pel que fa a activitats de docència, es participa en la docència dels estudiants de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona mitjançant una assignatura pròpia i en la qual els residents també participen de forma activa. Tanmateix, es participa en la docència dels residents d’anestesiologia de Catalunya organitzada per la SCARTD

D’altra banda periòdicament s’organitzen cursos de Suport Vital que s’imparteixen en aquest centre. Tanmateix, el Servei participa de forma activa en l’organització del programa de formació continuada del Col·legi de metges de Tarragona.

Pla de rotacions

La formació dels especialistes consta de dues etapes: 

 • La primera, de caràcter general, que consisteix en l’adquisició de coneixements bàsics mitjançant la rotació per diferents àrees: Cardiologia, Pneumologia, Urgències i Unitat de Cures Intensives. 

 • La segona, de formació específica, amb la incorporació en el Servei d’Anestesiologia i la rotació per les diferents especialitats quirúrgiques, àrees fora de quiròfan, Unitat de Dolor, Obstetrícia i Reanimació. Durant el tercer any de formació es realitzen les rotacions externes sistemàtiques en els centres de referència per les especialitats de reanimació, anestèsia pediàtrica, anestèsia en neurocirurgia i anestèsia en cirurgia cardiovascular. 
L’adquisició de coneixements teòrics es realitza mitjançant les classes de la Societat Catalana d’Anestesiologia amb classes mensuals durant els 3 primers anys, i un examen anual. A més, els nostres residents assisteixen als cursos de temes monogràfics (via aèria, ventilació de fluxos mínims, estadística mèdica, etc.) organitzats per la SCARTD. 
S’organitzen periòdicament sessions clíniques (bibliogràfiques, monogràfiques, revisió de casos clínics..) presentades majoritàriament per metges residents.