Anàlisis Clíniques

MIR en Anàlisis Clíniques

Cap de Servei: Dr Josep Maria Simó i Sisó, doctor en Bioquímica i Biotecnologia i especialista en Bioquímica Clínica.

 • Nombre de places acreditades: 1
 • Nombre de residents actuals: 2

Tutor: Dr. Xavier Gabaldó Barrios  Correu electrònic de contacte: xgabaldo@lrsud.cat

Guia Mir d’Anàlisis Clíniques

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervis

Actualment el Laboratori de Referència SUD gestiona:

 • El Laboratori d’Urgències del Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.
 • El Laboratori de Referència SUD, situat al Tecnoparc de Reus.
 • El Laboratori de l’Hospital de Mora 
 • El Laboratori de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa.
 • El Laboratori de la Clínica Terres de l’Ebre 
 • A la vegada, rep mostres de la resta de laboratoris de la xarxa i de les àrees bàsiques de salut gestionades per Sagessa, així com també envia mostres al Laboratori de Referència de Catalunya.

Recursos materials

Laboratori de l’Hospital

 • En funcionament  de dilluns a divendres de 8 a 18 h i els dissabtes de 8 a 12 h.
 • Dimensionat per realitzar 600.000 determinacions anuals de totes les especialitats.
 • 230 m2 de superfície.
 • Guàrdies de presència física.
 • Cartera de serveis: determinacions urgents de les àrees d’Hematologia, Coagulació, Bioquímica, Gasos i cooximetria, Immunoassaig, líquids biològics i orina; drogues d’abús i monitorització de fàrmacs; i Microbiologia.
 • Temps de resposta de 45 minuts de mitjana.

Laboratori de Referència

 • En funcionament de dilluns a divendres de 8 a 18 h. I els dissabtes de 8 a 12 h.
 • No hi ha guàrdies.
 • Dimensionat per realitzar 2.700.000 determinacions anuals de totes les especiali.
 • Derivarà a laboratoris externs del grup aproximadament un 5% de l’activitat.
 • Cartera de Serveis:
  El laboratori territorial Sud ofereix un catàleg amb més de 2.000 determinacions de les àrees d’Hematologia, Coagulació, Bioquímica, Toxicologia, Immunologia, Immunoassaig, Microbiologia i Biologia molecular. La majoria de determinacions es realitzen en el dia.

Laboratori de l’Hospital de Tortosa

Laboratori d’Urgències controlat i tutoritzat remotament pels facultatius del Laboratori d’Urgències de l’Hospital. 24 hores, 365 dies.

Laboratori de la Clínica Terres de l’Ebre: 2 tècnics especialies de laboratori i un facultatiu especialista en anàlisis clíniques.

Recerca

Els Laboratoris Clínics disposen d’un centre de recerca (CRB) que realitza projectes de recerca en el camp de l’stress oxidatiu, la inflamació i l’arteriosclerosi. La voluntat del CRB com a grup de recerca es cobrir tot el ventall que va des de la Biologia Molecular fins a la recerca clínica.

Per obtenir més informació, podeu consultar la Guia Mir de l’especialitat de Anàlisis Clíniques.