Anàlisis Clíniques

MIR en Anàlisis Clíniques

Cap de Servei: Dr Josep Maria Simó i Sisó, doctor en Bioquímica i Biotecnologia i especialista en Bioquímica Clínica.

 • Nombre de places acreditades: 1
 • Nombre de residents actuals: 2

Tutor: Dr. Xavier Gabaldó Barrios  Correu electrònic de contacte: xgabaldo@lrsud.cat

Guia Mir d’Anàlisis Clíniques

Cronograma de les rotacions

Objectius de les rotacions

Protocol de supervis

Actualment el Laboratori de Referència SUD gestiona:

 • El Laboratori d’Urgències del Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.
 • El Laboratori de Referència SUD, situat al Tecnoparc de Reus.
 • El Laboratori de l’Hospital de Mora 
 • El Laboratori de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa.
 • El Laboratori de la Clínica Terres de l’Ebre 
 • A la vegada, rep mostres de la resta de laboratoris de la xarxa i de les àrees bàsiques de salut gestionades per Sagessa, així com també envia mostres al Laboratori de Referència de Catalunya.

Recursos Humans

Facultatius:

9 Adjunts:

 • 7 Especialistes en Anàlisis Clíniques
 • 2 Especialistes en Microbiologia Clínica
 • 1 Cap de Servei: Especialista en Bioquímica Clínica

Tècnics Especialistes de Laboratori: 25

Personal administratiu i de magatzem: 2

Recursos materials

Laboratori de l’Hospital

 • En funcionament  de dilluns a divendres de 8 a 18 h i els dissabtes de 8 a 12 h.
 • Dimensionat per realitzar 600.000 determinacions anuals de totes les especialitats.
 • 230 m2 de superfície.
 • Guàrdies de presència física.
 • Cartera de serveis: determinacions urgents de les àrees d’Hematologia, Coagulació, Bioquímica, Gasos i cooximetria, Immunoassaig, líquids biològics i orina; drogues d’abús i monitorització de fàrmacs; i Microbiologia.
 • Temps de resposta de 45 minuts de mitjana.

Laboratori de Referència

 • En funcionament de dilluns a divendres de 8 a 18 h. I els dissabtes de 8 a 12 h.
 • No hi ha guàrdies.
 • Dimensionat per realitzar 2.700.000 determinacions anuals de totes les especiali.
 • Derivarà a laboratoris externs del grup aproximadament un 5% de l’activitat.
 • Cartera de Serveis:
  El laboratori territorial Sud ofereix un catàleg amb més de 2.000 determinacions de les àrees d’Hematologia, Coagulació, Bioquímica, Toxicologia, Immunologia, Immunoassaig, Microbiologia i Biologia molecular. La majoria de determinacions es realitzen en el dia.

Laboratori de l’Hospital de Tortosa

Laboratori d’Urgències controlat i tutoritzat remotament pels facultatius del Laboratori d’Urgències de l’Hospital. 24 hores, 365 dies.

Laboratori de la Clínica Terres de l’Ebre: 2 tècnics especialies de laboratori i un facultatiu especialista en anàlisis clíniques.

Activitat assistencial, docència i recerca

Assistencial

Peticions Determinacions
Laboratori de Referència Sud 180.740 2.163.678
d’Urgències HUSJR 73.874 631.737
Hospital Sant Creu 9.037 151.126
Clínica Terres de l’Ebre 14.131 137.551

 

Recerca

Els Laboratoris Clínics disposen d’un centre de recerca (CRB) que realitza projectes de recerca en el camp de l’stress oxidatiu, la inflamació i l’arteriosclerosi. La voluntat del CRB com a grup de recerca es cobrir tot el ventall que va des de la Biologia Molecular fins a la recerca clínica. Existeixen diferents sublínies amb els projectes que es realitzen actualment:

 • Inflamació i MCP-1, a càrrec del Dr. J. Joven.
 • Stress oxidatiu i PON1, a càrrec del Dr. J. Camps.

Docència

Cursos de formació integrats en la residència:

 • Curs d’Urgències Hospital
 • “Estudio de Líquidos Biológicos: Bioquímica Citología y Microbiología”. Organitzat per Aula Clínic. Laboratori Core, Servei d’Hemoteràpia i Hemostàsia i Centre de Diagnòstic Biomèdic
 • “Curs de Citología en sangre periférica”. Organitzada per Aula Clínic. Laboratori Core, Servei d’Hemoteràpia i Hemostàsia i Centre de Diagnòstic Biomèdic.
 • “Diagnòstic de Laboratori de les malalties parasitàries”. Organitzada pel Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries. Laboratori de Parasitologia
 • Curs anual de Formació Continuada de la Associación Española de Farmacèuticos Analistats
 • Curs anual de Formació Continuada de la Sociedad Española de Química Clínica y Biología Molecular

Seminaris clínics setmanals.

Seminaris bibliogràfics setmanals.

Sessions hospitalàries mensuals.

Assistència a congressos d’Anàlisis Clíniques i de Microbiologia Clínica.

Guàrdies presencials des de R1. El resident de primer any farà guàrdies presencials amb el metge adjunt presencial i els següents anys amb l’adjunt localitzat.

Objectius de la residència

 • Dotar al resident dels coneixements bàsics propis de l’especialitat.
 • Capacitar-lo per l’organització i la presa de decisions com a professional.
 • Transmetre-li els coneixements que li facilitin l’obtenció dels recursos metodològics.
 • Capacitar-lo per l’avaluació i interpretació dels resultats analítics i les interconsultes clíniques.
 • Posar-lo amb contacte amb la resta de professionals del seu àmbit.
 • Estimular el seu interès per la recerca en el nostre àmbit professional.

Ateses les característiques de la nostra Comunitat Autònoma, es considera recomanable una bona disposició envers l’idioma català per aquelles persones que obtinguin la seva plaça de formació des d’altres Autonomies.