Admissions i Atenció a l’usuari

L’Hospital té diversos taulells d’admissions i atenció a l’usuari distribuïts segons la ubicació dels serveis que gestionen. Al llarg de la rambla, a la planta baixa, hi ha 3 taulells per atendre les consultes externes i, tot just davant la porta principal, hi ha el punt d’informació a l’usuari, on també hi ha la centraleta. Si desconeix el punt de l’Hospital al qual ha de dirigir-se, els professionals del punt d’atenció el guiaran degudament.

Punt d'atenció al client, situat davant la porta principal


Distribució dels punts d’admissions

Admissions centralsEl Departament d’admissions centrals és a la planta baixa, a la zona de senyalització E (color taronja), on també hi ha un taulell d’atenció a l’usuari i el de derivacions.

L’horari d’atenció al públic és de 7 a 15 h de dilluns a divendres.


El Departament d’admissions de consultes externes és a la planta baixa de l’edifici, hi ha diversos taulells distribuïts al llarg de la rambla (zones senyalització A, B i C: morada, blava i verda).Un dels taulells d'admissions de Consultes Externes, a la rambla

L’horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous de 8 a 20 h i divendres de 8 a 15 h.


El Departament d’admissions de proves complementàries està situat a la planta -1 de l’edifici, a la zona de senyalització A (color morat), en un extrem de l’hospital i al costat de l’Hospital de dia de Medicina Interna. 

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8 a 22 h.


Admissions del Servei d'UrgènciesEl Departament d’admissions d’urgències està situat a la planta -1 de l’edifici, en la zona de senyalització F (color vermell), en contacte amb l’àrea de diagnòstic per la imatge, i en un extrem del complex hospitalari.

Es dóna atenció les 24 hores per a les admissions d’urgències (fa les funcions d’admissions generals quan aquest servei roman tancat).


El Departament d’admissions de rehabilitació està situat a la planta baixa de l’edifici, al costat de l’Hospital de dia sociosanitari, a la zona de senyalització F (vermella).
L’horari d’atenció al públic és de 8 a 17 h.


Principals objectius d’Admissions

 • Rebre, informar i dur a terme tots els tràmits necessaris per a la realització tant dels ingressos com dels trasllats, citacions, proves complementàries i altes hospitalàries dels usuaris/àries del centre.
 • Regular i programar els accessos a l’atenció especialitzada ambulatòria, on s’inclou la gestió de l’usuari als hospitals de dia, de consultes externes i els procediments diagnòstics i terapèutics que requereixen programació.
 • Gestionar la sol·licitud de cita mèdica per a consultes externes.
 • Realitzar la recepció de sol·licituds i programacions de les consultes externes derivades a un altre centre.
 • Coordinar els diferents espais als que ha d’accedir l’usuari citat.
 • Realitzar la recepció de sol·licituds i programacions dels ingressos.
 • Entregar la documentació informativa a l’usuari en qualsevol espai de recepció administrativa.
 • Atendre i gestionar totes les trucades rebudes al centre.

De la informació recollida, sorgeixen les següent actuacions:

 • Gestió de la sol·licitud mèdica per a consultes externes
 • Coordinació dels diferents espais als que ha d’accedir el pacient citat.
 • Gestió i assignació dels llits per a la ubicació definitiva. Es recullen totes les dades necessàries per a l’ingrés.
 • Fa el manteniment i la inclusió dels pacients a la llista d’espera.
 • Gestió dels preoperatoris dels pacients en llista d’espera quirúrgica.
 • Es generen els justificants als usuaris ingressats, justificats o qualsevol altre informe que es precisi.
 • Es gestionen i facturen les assistències fetes a:
  • Urgències.
  • Hospitalitzacions.
  • Consultes externes.
  • Cirurgia Major Ambulatòria.
 • Es gestiona l’obertura administrativa de les agendes.
 • Se centralitza i manté actualitzat el registre de pacients per a la intervenció quirúrgica.