Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica

La Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) forma part del Servei de Medicina Interna. Ha estat la primera de la província, i durant molts anys l’única Unitat de Nutrició especialitzada. Està formada per un equip multidisciplinari i amb gran experiència.

EQUIP HUMÀ:

Equip Mèdic:

 • Dr. Jordi Salas i Salvadó (cap clínic)
 • Dra. Anna Bonada i Sanjaume (metgessa adjunta)
 • Dr. Antoni Rabassa i Soler (metge adjunt)

Equip de Dietistes-Nutricionistes:

 • Núria Guillen i Rey
 • Isabel Megías Rangil
 • Clara Alegret Basora

Suport a la Recerca:

 • Alícia Molina i López

CARTERA DE SERVEIS

Programa integral de tractament de l’obesitat

 • La Unitat d’Obesitat del nostre hospital va ser la primera unitat a Espanya que es va acreditar per la SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad). És una unitat de referència a la província no només per l’atenció clínica especialitzada sinó també per la recerca que es realitza en aquest camp.
 • Es fan visites mèdiques i visites amb dietistes-nutricionistes per al tractament de l’obesitat i les complicacions associades, tant per a pacient adults com per a infants amb aquesta patologia.
 • També s’ofereixen sessions grupals d’educació alimentària i tractament conductual per a pacients adults i infants. Les sessions en grup donen molt bons resultats per aconseguir pèrdua de pes. Consten de sis sessions, en cadascuna d’elles s’expliquen diferents aspectes de la dieta, estil de vida i bones pràctiques per intentar adquirir uns hàbits saludables. Cal destacar que s’utilitzen diversos recursos audiovisuals que afavoreixen l’aprenentatge dels pacients, com els vídeos de tècniques culinàries ATIPA’T DE SALUT, on ensenyem com podem cuinar un àpat equilibrat, saludable i que ens ajudi a perdre pes. En aquests vídeos es mostren diferents receptes que poden servir per introduir-les dins la nostra dieta hipocalòrica de cada dia.

 • L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus és l’únic de la província on es realitza cirurgia de l’obesitat o cirurgia bariàtrica. Des de fa uns anys existeix un programa específic en el que intervenen el Servei de Cirurgia i la Unitat de Nutrició Clínica de l’Hospital Sant Joan i Psiquiatria de I’Institut Pere Mata.

Suport nutricional en pacients ingressats

 • La Unitat de Nutrició Clínica passa diàriament a valorar els pacients ingressats que requereixen un suport nutricional. Es fa una valoració de l’estat nutricional i es pauta el suport nutricional ajustat a les necessitats individuals dels pacients. El suport nutricional va des de l’adaptació de la dieta, la prescripció de suplements nutricionals i productes de nutrició a través d’una sonda, fins a la prescripció d’una pauta nutricional a través d’un accés venós (nutrició parenteral). Aquest suport es realitza sempre en coordinació amb l’equip mèdic responsable.
 • Quan els pacients marxen d’alta, se’ls donen recomanacions alimentàries si és necessari, i si segueixen necessitant aquest suport nutricional, la Unitat de Nutrició Clínica s’encarrega d’organitzar-lo.

Nutrició artificial domiciliària: enteral i parenteral

 • La Unitat de Nutrició Clínica coordina l’atenció dels pacients que necessiten nutrició artificial a domicili en col·laboració amb el Servei de Farmàcia. Cal recordar, que la dispensació de productes de nutrició enteral finançada pel sistema de salut és exclusiva, en la nostra àrea sanitària, de les farmàcies hospitalàries.
 • La Unitat de Nutrició coordina la dispensació dels productes de nutrició i suplements nutricionals i fa el seguiment dels pacients que ho necessiten. Per això disposem de:
  • consultes externes específiques
  • coordinació telefònica i a través de correu electrònic amb PADES, residències i atenció primària pel seguiment dels pacients que no poden desplaçar-se a l’hospital per fer el seguiment

Trastorns del comportament alimentari

 • La Unitat de Nutrició Clínica de l’Hospital Sant Joan col·labora des de fa molts anys en el seguiment ambulatori dels pacients amb trastorns del comportament alimentari en coordinació amb els psiquiatres i psicòlegs del Centre de Salut Mental de l’Institut Pere Mata. S’ofereixen consultes externes específiques i ingrés de pacients amb criteris d’hospitalització.

Consell dietètic i nutricional

 • S’ofereix consell dietètic i nutricional per a qualsevol patologia (malaltia celíaca, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, malaltia inflamatòria intestinal, etc.) a través de consultes externes especialitzades.

Altres

 • Assessorament a empreses, escoles, serveis de restauració col·lectiva, etc.
 • Proves complementàries:
  • determinació de la composició corporal amb impedanciometria
  • determinació de la despesa energètica per calorimetria indirecta
  • avaluació de la ingesta

Visites privades

 • Atenció especialitzada per a pacients de Mútues o privats en tots els àmbits anteriorment descrits.