Serveis Socials

A continuació podeu consultar la relació de serveis d’atenció sociosanitària que s’ofereixen a l’Hospital Universitari de Sant Joan, incloent-hi la seva ubicació dins el centre.

Si desitgeu ampliar la informació d’un servei en concret, feu clic a l’enllaç que us interessi:

  • Consulta d’Avaluació Geriàtrica Integral (AGI):

   És una consulta externa especialitzada en geriatria que valora, de manera integral i exhaustiva, pacients amb demència i altres patologies cròniques evolucionades a fi de poder indicar les recomanacions adients.
   Ubicació: està situada a la planta baixa, zona de senyalització C (color verd).

 

  • Programa d’Atenció Domiciliària – Equips de Suport (PADES)

   Són equips interdisciplinaris que donen suport als professionals d’atenció primària en l’atenció de casos complexos al domicili.
   Ubicació: el despatx d’informació dels PADES és a la planta baixa, a la zona de senyalització F (color vermell) al punt de l’Hospital més allunyat de la ciutat de Reus.

 

  • Hospital de dia de malalties neurodegeneratives

   Ofereix atenció integral, en règim diürn ambulatori, a pacients amb malalties neurodegeneratives, com poden ser la malaltia de Parkinson, demències o esclerosi múltiple.
   Ubicació: aquest servei és a la planta baixa, a la zona de senyalització F (color vermell) al punt de l’Hospital més allunyat de la ciutat de Reus.

 

  • Unitat de Treball Social

   Dóna atenció a situacions familiars que es detecten en el marc hospitalari, per a facilitar la reinserció i integració dels individus en l’àmbit sociofamiliar i potenciar nous hàbits de vida.
   Ubicació: es troba a la mateixa zona que Admissions Centrals, a la planta baixa, zona de senyalització E (color taronja), un passadís a la dreta davant la porta principal del centre.

 

  • Unitat de Convalescència i Cures Pal·liatives

   Són les unitats d’Hospitalització que atenen pacients que necessiten restablir funcions i activitats afectades per la malaltia de base o bé en situació de malaltia terminal, i que per tant necessiten confort, tractament i control per part dels professionals sanitaris durant un període de temps perllongat.
   Ubicació: aquesta àrea d’hospitalització és a les plantes 1 i 2 de la zona de senyalització E (color taronja).

 

 • Servei d’Addiccions i Salut Mental

  Dóna atenció integral a persones amb drogodependències, a més d’informar, orientar i assessorar sobre qualsevol tema relacionat amb el consum de drogues.
  Ubicació: el Servei està situat a la planta baixa, a la zona de senyalització F (color vermell) l’extrem més allunyat de la ciutat de Reus. Tot i això, per accedir-hi s’ha d’agafar la sortida de l’autovia de Bellissens, la mateixa que per accedir directament al Servei d’Urgències (situat a la planta -1).