Pediatria

MIR en Oncologia Radioteràpica

Cap de Servei: Dr. Joaquín Escribano Subias, especialista en Pediatria i Nefrologia infantil. Doctor en Medicina i professor titular a la URV.

 • Nombre de places acreditades: 2
 • Nombre de residents actuals: 8

Tutors:

 • Dr. Albert Feliu Rovira, especialista en Pediatria i Endocrinologia infantil. Doctor en Medicina i professor associat a la URV. Correu electrònic de contacte: afeliu@grupsagessa.cat
 • Dra. Cristina Marimón Blanch, especialista en Pediatria i Cardiologia infantil. Professora associada a la URV. Correu electrònic de contacte: cmarimon@grupsagessa.cat

El Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus es caracteritza per tenir unes especialitats pediàtriques molt consolidades amb adjunts responsables d’alt nivell. Té molt bona relació entre el volum de pacients i el volum de residents i, a més a més, és un Servei amb una alta activitat investigadora.

Les àrees d’Hospitalització, d’Urgències pediàtriques i Neonatologia estan decorades amb dibuixos que recorden el seguici festiu de la ciutat gràcies al projecte d’humanització obra de la Fundació Curarte. L’objectiu és que els nens, durant el seu temps d’hospitalització, vegin elements que reconeixen i pels quals senten estima, com són les tradicions i personatges de la Festa Major de Reus. En general, com tot l’Hospital (estrenat el 2010) té infraestructures molt ben equipades.

 

Recursos humans

 • Facultatius:
  • 1 director de Servei
  • 1 metge adjunt referent
  • 10 metges adjunts
  • 1 metge adjunt especialista en Psiquiatria Infantil
  • 4 metges adjunts a temps parcial
  • 8 metges residents
 • 16 professionals d’Infermeria pediàtrica
 • 32 professionals d’Infermeria
 • 14 auxiliars d’infermeria
 • 1 nutricionista
 • 1 treballador social
 • 1 educadora en diabetis
 • 1 mediador cultural
 • 1 professional administratiu pel Servei

Recursos materials

Àrea d’Hospitalització infantil

Dividida en 24 habitacions d’us individual o doble. Les places d’hospitalització són compartides amb els Serveis de Cirurgia, Oftalmologia, Otorinolaringologia, Urologia i Traumatologia, per a intervencions quirúrgiques pediàtriques.

A més de les habitacions per als pacients, hi ha espais de treball tant per el personal mèdic com d’infermeria. L’àrea disposa també d’una gran sala jocs, sala d’espera, sala d’informació per a pares, sala de cures, àrea de dol i sales de sessions.

Cadascuna de les habitacions està tematitzada amb una de les tradicions de Reus, és a dir, cada habitació té una decoració especial diferent de la resta: el ball de Diables, el Drac, la Víbria, la Mulassa, el Carrasclet o els Nans són alguns dels temes. El passadís de l’àrea està il·lustrat amb accions de la vida quotidiana que tenen com a protagonista un drac acompanyat de personatges i elements de la tradició de Reus.

 • Unitat de lactants-preescolars: 20 places
 • Unitat d’escolars-adolescents: 20 places
 • Unitat d’internament psiquiàtric: 4 places
 • Unitat de vigilància centralitzada: 4 places

Servei d’Urgències pediàtriques

Aquesta àrea és conjunta al Servei d’Urgències generals, però funciona de forma independent amb els seus espais específics. Disposa de dos boxs centralitzats dotats amb equipament per a RCP avançada, amb monitorització centralitzada per a l’assistència i estabilització de pacients crítics. El Servei d’Urgències pediàtriques i boxs també tenen un disseny tematitzat.

 • Unitat d’urgències pediàtriques: 8 places
 • Unitat d’estància breu: 4 places
 • Boxs d’RCP pediàtrica: 2 places

Consultes externes

El Servei de Pediatria disposa d’un total d’11 consultes de Pediatria i àrees específiques de les següents especialitats: Al·lèrgia, Pneumologia, Nefrologia, Neurologia, Endocrinologia, Nutrició, Cardiologia, Medicina Pediàtrica, Neonatologia, Patologia infecciosa i immunitària , Hematologia no oncològica, i Gastroenterologia i seguiment de Sd. de Down. Totes les consultes estan dotades de material específic necessari.

Àrea d’Hospitalització neonatal

Situada al costat de l’àrea de Ginecologia i Obstetrícia, l’àrea d’Hospitalització neonatal disposa de 5 places d’hospitalització per a cures intensives dotades amb incubadores de doble paret o bressols termostatats, ventiladors mecànics i monitors d’alta gamma, a més a més d’una estació clínica informatitzada i centralitzada. A banda, hi ha 2 boxs addicionals  per a realitzar aïllament.
Les 3 places de semicrítics disposen de boxs individuals, amb monitorització centralitzada i dotats d’incubadores o bressols.

L’àrea, també decorada per la Fundació CurArte, compta amb zona de treball mèdic i d’infermeria, sala de cures, sala de sessions, lactari, àrea d’informació, vestuaris per a pares i cuina dietètica.

Unitat de neonats patològics: 15 places.

 • Unitat de cures intensives neonatal: 5 places.
 • Unitat de semicrítics neonatal: 3 places.
 • Cures mínimes: 5 places 
 • Cures semicrítics aïllament: 2 places 
Àrees de reanimació a l’àrea de parts: 2 sales amb bressol tèrmic i equip necessari per a fer reanimació neonatal completa.
Unitat perinatal: 20 places, formada per dues sales independents per a l’exploració, cura, realització d’otoemissions així com el material necessari per a reanimació neonatal.

Infraestructura docent

 • Quatre sales de reunions equipades.
 • Mitjans informàtics: més de 20 servidors informàtics.
 • Laboratori d’habilitats amb material pediàtric.
 • Biblioteca pediàtrica.
 • Accés a les publicacions de la biblioteca de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Activitat assistencial, docència i recerca

Assistencial  2013

Ingressos a l’àrea d’Hospitalització: 2.136 ingressos 

Ingressos a la unitat de Neonatologia: 953 (dels quals 240 a la UCI neonatal) 

Urgències pediàtriques: 20.982

Consultes externes: 15.999 (de les quals 4.719 són primeres visites) 

Recerca

S’articula a través de la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà (URPNHDH), integrada dins l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Les línies de recerca actuals són: patologia infecciosa pediàtrica, programació metabòlica precoç, obesitat infantil, nutrició, metabolisme i desenvolupament humà; efecte de la nutrició en el desenvolupament de nens amb patologia crònica (celiaquia) i medicina basada en la evidència.

Nombre de publicacions els últims 5 anys: 45

Nombre de capítols de llibre: 11

Principals projectes de recerca els últims 5 anys:

 • Long-term effects of early nutrition on later health FP7-289346-EarlyNutrition. UNEU – Unió Europea.
 • The effect of diet in mental performance of children (NUTRIMENTHE). FP7-KBBE-2007-1, ref. nº 212652 Comisión Europea.
 • Early nutrition programming (EARNEST). FOOD-CT—2005-007036 Comisión Europea.
 • Influence of the dietary history in the prevention of coeliac disease: possibilities of induction of tolerance for gluten in genetic predisposed children (PREVENTCD). FP-6-2005-FOOD-4B, ref. nº 036383: Comisión Europea.
 • NUTRIMENTHE: Optimización de la metodología de la valoración neuropsicológica y de gasto energético. : EUS2008-03584 del MINCINN. Ministerio de Ciencia e Innovación. Subprograma Eurosalud.
 • Psychological treatment for chronic musculoskeletal pain in children and adolescents: the role of catastrophizing in adjustment to pain experience. 016352 Orden: 015. MTV3 – Fundació La Marató de TV3.
 • Study on fermentable carbohydrates in healthy infants (BAMBINOL). Industria privada.
 • Oxidació i inflamació com a determinants del balanç energètic i la seva modulació mitjançant suplements de flavonoides a la dieta: Mecanismes moleculars i estratègies d’intervenció a l’aterosclerosis i a l’obesitat. PI 081381. Ministerio de Sanidad y Consumo. FIS.
 • Influencia de las interacciones entre la alimentación y el proceso de colonización microbiana intestinal de neonatos y lactantes en la predisposición a padecer enfermedad celíaca, y balance riesgo-beneficio del uso de probióticos en el período postnatal en modelos animales. AGL2007-66126-C03-01/ALI: CICYT.
 • Mecanismos de acción de bacterias intestinales y probióticas en procesos de inflamación crónica. AGL2008-01440/ALI. Ministerio Ciencia e Innovación.
 • Estudio Internacional de Genética y Neuroendocrinología de la Talla Baja GeNesis, S.A. B9R-EW-GDFC(a), Laboratorios Lilly.
 • Ensayo fase IIb aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para el tratamiento de la enfermedad celiaca activa con AT-1001. Industria privada. Alba Therapeutics.
 • Ensayo clínico, multicéntrico, aleatorizado, con grupos paralelos, controlado con placebo y doble ciego, para garantizar el efecto del tratamiento con cutículas de semillas de Plantago Ovata sobre la incidéncia de remisión de síndrome metabólico en niños y adolescentes de 10 a 16 años. T08031S Farmacéutica. MASAUS S.A.

Docència

S’imparteixen cursos de formació continuada en Pediatria amb més de 20 edicions ininterrompudes. Són cursos acreditats por la Fundació URV. A més dels cursos generals, s’han fet cursos monogràfics en: reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada; pediatria i reanimació cardiopulmonar avançada neonatal,  pediatria basada en la evidència; i cursos monogràfics de patologia respiratòria, neurològica i gastroenterologia a urgències de pediatria.

Pla de rotacions

Rotacions en altres centres

Durant els dos primers anys de residència es faran rotacions per atenció primària pediàtrica que inclouran estades a l’Hospital Lleuger de Cambrils.

Durant el tercer any i quart any de residència es rotarà durant 6 mesos per unitats de cures intensives de tercer nivell:

 • 4 mesos per la Unitat de Cures Intensives pediàtriques de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona o de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (3 mesos + 1 mes per anestesiologia).
 • 2 mesos per la Unitat de Cures Intensives Neonatals de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

A més a més, durant el quart any de residència hi ha prevista una rotació voluntària de 2 mesos que es farà en relació amb les preferències de formació de subespecialitats pediàtriques, que serà coordinada pel tutor i el subespecialista corresponent. Des del segon any de residència es fan rotacions a consultes externes de les subespecialitats pediàtriques. El que es pretén amb la rotació voluntària del quart any és que sigui complementària d’aquestes.

Programa de formació interna i externa

Sessions clíniques programades:

 • 2 Reunions clíniques diàries.
 • Sessió clínica setmanal d’interès docent.
 • Sessió d’investigació clínica mensual.
 • Sessió bibliogràfica setmanal.
 • Sessió radiològica setmanal.
 • Seminari de docència MIR (programa específic) setmanal.
 • Sessions mensuals amb Obstetrícia: comité de perinatologia.
 • Seminari mensual de semiologia clínica impartida pels MIR a grups reduits d’estudiants.

Formació externa

Els residents assistiran als cursos obligatoris d’RCP bàsica i RCP avançada (neonatal i pediàtrica). La resta de cursos s’escolliran segons les necessitats de cada resident.

Pel que fa a l’assistència a congressos, els residents de primer any assistiran al Congrès de la Societat Catalana de Pediatria, els de segon any al Congrès Nacional de l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) i els de tercer i quart any a congressos d’especialitats pediàtriques segons les seves preferències personals, presentant treballs als congressos als que assisteixin.