Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud

L’Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud (IOCS) és el Centre de Referència Oncològic de la Demarcació de Tarragona, i està compost per diferents Serveis i Unitats:

 • Servei d’Oncologia Mèdica
 • Servei d’Oncologia Radioteràpica
 • Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques
 • Unitat de Psicooncologia
 • Unitat de Consell Genètic en Càncer

L’IOCS és un Servei multihospitalari que porta a terme un Programa Integral d’Atenció Oncològica a la demarcació de Tarragona i que atén uns 3.500 pacients nous a l’any.

Presta assistència als hospitals de Sant Joan de Reus, Joan XXIII de Tarragona, Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa i Pius de Valls, coordinant-se a través de 39 Comitès de Tumors que cobreixen totes les patologies.

A l’Hospital de Joan XXIII de Tarragona , Verge de la Cinta de Tortosa i Pius de Valls, es realitza a més l’atenció directa en forma de consultes externes, administració de quimioteràpia, psico-oncologia i consell genètic.

L’IOCS està acreditat per a la formació d’Especialistes en Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica. Té a càrrec la docència d’oncologia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (URV), tant a la Unitat Docent de Sant Joan de Reus, com de Joan XXIII de Tarragona.

Col·labora estretament amb la FUNCA en els programes de prevenció i diagnòstic precoç del càncer i com assessor clínic en el Registre poblacional de Càncer de Tarragona.

El personal de l’IOCS col·labora amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre en accions de voluntariat, Grups d’Ajuda Mútua per a pacients amb càncer i amb la realització de conferències sobre temes oncològics a tota la demarcació de Tarragona.

L’IOCS el formen un total de 105 professionals entre metges, bioquímics, psicòlegs, infermeria, tècnics i administratius. Tots ells vetllen perquè els malalts de càncer de les nostres comarques rebin el tractament oncològic segons els estàndards internacionals, associat al tracte humà que la situació requereix.

Oncologia Mèdica

 • Josep Gumà Padró
 • Joan Borràs Balada
 • Kepa Amillano Parraga
 • Mireia Melé Olivé
 • Cinta Albacar Miró
 • Maria Masvidal Hernández
 • Ines Cabezas Montero
 • Sandra Merino Varela
 • Félix Muñoz Boza
 • Sara Serrano Solares
 • Sergio Peralta Muñoz
 • Cristina Martí Blanco
 • Francisca Martínez Madueño
 • María José Miranda Pallarés

Oncologia Radioteràpica

 • Meritxell Arenas Prat
 • Anna Lafuerza Torres
 • David Gómez Gómez
 • Yolanda López Sánchez
 • Ivan Henriquez López
 • Jordi Trilla Martín
 • Mònica Arguís Pinel
 • Mauricio Murcia Mejía
 • Freddy Arlex Castaño Zuleta

Cures Pal·liatives

 • Dulce Rodríguez Mesa
 • David Ricardo Bottaro Parra

Psicooncologia

 • Agustina Sirgo Rodríguez
 • Beatriz Rubio Cantavella

Patologia Molecular Oncològica

 • Marta Rodríguez Balada

Residents d’Oncologia Mèdica

 • Clara Lucía Gozalvez
 • Jana Repková
 • Belén Ruiz Aguado
 • Anna Vidal Rodríguez
 • Alba Cochs Sarobe
 • Irene Marsal Navarro

Residents d’Oncologia Radioteràpica

 • Miguel Arquez Pianetta
 • Laura Torres Royo
 • Junior Anderson Gómez Ramos
 • Johana Cristina Acosta Arteaga

Infermeria

 • Inmaculada Martinez Prats
 • Trinidad Álvarez Ramos
 • Yolanda Torrijos Carrasco
 • Alba Torres Donoso
 • Sebastía Cabré Gallego
 • Xavier Mateo Dominguez
 • Pablo Fuentes Andreu
 • Cristrina Anguera Arbolí
 • Fca Isern Català
 • Ma. Teresa Parejo Arrondo
 • Lourdes Bayona Esclat
 • Margarita Moreno Mancho
 • Ana Llurba Asensio
 • Berta Griso Jurado
 • Anna Rofes Navarro
 • Montserrat Olivé Vilella
 • Misericòrdia López Blesa
 • Vanessa Marin Llauradó
 • Montserrat Querol García
 • Blanca Santamaria Llabería
 • Laia Orteu Curulla
 • Montserrat Sellares Sabate
 • Isabel Virgos Matilla
 • Maite Martell Clua
 • Irene Olivan Borràs
 • Rosa Carrasco Morales
 • Blanca Reina Jimenez
 • Mar Francisco García
 • Zaira Solé Rodenas
 • Eduard Renau Curto
 • Natalia Torregrosa Jimenez
 • Irene Amador Rubí
 • Sara Lozano Pérez
 • Gina Castellano Tuesta
 • Mireia Domínguez Ramos
 • Jose Luis Añón Vera
 • Rafa León Amo
 • César Esteban Jimenez
 • Adolfo Monllau Vidriales
 • Helena Pascual Compte
 • Mònica Salvat Casas
 • Dolors Salsench Boronat
 • Berta Caballé Gutiérrez
 • Anna Serena Pons
 • Maria Bono Mas

Auxiliars

 • Jordi Pastor Balaguer
 • Estefania Macias Valera
 • Montserrat Muñoz Rodriguez
 • Montserrat García Casado
 • Jessica Gallego Hortoneda
 • Yolanda García Pujol
 • Alicia Ugalde Rosales
 • Mariana Jimenez López
 • Carmen Freixes ros
 • Hajam Kassemy
 • Carmen Garcia Buendia
 • Grace Ugalde Rosales
 • Gemma Martinez Aranda
 • Minerva Melendez García
 • Fuensanta Fernandez García
 • Jaume Espasa Anguera
 • Meritxell Pages Torres

Tècnics de Radioteràpia

 • Eva Jiménez Herrera
 • Ignasi Blanco Llobet
 • Antonio Fernández Martínez
 • Marta Gómez Franguet
 • Cristina López Gómez
 • Sílvia Ceña Lamana
 • Alba Rodríguez Rodríguez
 • Montse Grau Álvarez
 • Adrian Martínez Moreno
 • Yovana Polo Yagüe
 • Helena Moya Francesc
 • Rocio Jiménez Romero
 • Judith Montferre Marcos
 • Elia Abelló Lafragueta
 • José Bardají Bertomeu
 • Maxim Artigues Sentis
 • David Rubio Fernández
 • José Manuel Feijoo Morote
 • Marina Gomez Nievas
 • Meritxell Ribot Graset

Secretaria

 • Mònica Barrientos Palomares
 • Sandra Cabré Pedrosa
 • Núria Cabré Rubio
 • Anna Estrems Borràs
 • Estrella Gallego Castellano
 • Cristina Lampurdanés Cidoncha
 • Clara Alegret Basora

Telèfon: 977 310 300, extensions: 50110, 50111 i 50112

Horari d’atenció:  Atenció continuada 24 hores, amb oncòleg/òloga de guàrdia de presència física tots els dies de l’any, que dona servei a l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, a la resta d’hospitals amb accés telefònic directe i a les possibles consultes dels pacients.

Unitat d’Hospitalització: cobertura 24 h, els 365 dies de l’any.

Hospital de Dia d’Oncologia: atenció de 7 a 21 h, per a l’administració de tractaments i urgències oncològiques, a excepció de les urgències vitals que són ateses al Servei d’Urgències general per l’oncòleg/òloga de guàrdia, amb suport de la resta de professionals d’urgències.

Servei de Radioteràpia: cobertura de tractament de 7.30 a 22 h, de dilluns a divendres, podent treballar els dissabtes en cas d’avaria de màquina, o bé per a revisió de les mateixes.

Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques: atén els pacients de 8 a 17 h, de dilluns a divendres, fent-se’n càrrec, fora de l’horari, el metge/essa oncòleg/òloga de guàrdia a l’Hospital de Dia d’Oncologia.

Unitat de Consell Genètic: de dilluns a divendres, de 8 a 17 h.

Unitat de Psicooncologia: de dilluns a divendres, de 8 a 17 h.

Unitat de Recerca Clínica: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Correu electrònic: oncologia_husjr@grupsagessa.com

Ubicació (Color lila):

 • Planta d’hospitalització: Primera planta
 • Consultes externes: Planta baixa
 • Radioteràpia: Planta -2
 • Hospital de Dia d’Oncologia:  Planta -2

1- Tractament farmacològic del càncer (quimioteràpia, hormonoteràpia, teràpia dirigida a dianes moleculars, immunoteràpia), a càrrec de professionals especialitzats per diferents localitzacions tumorals (càncer de mama, càncer digestiu, càncer urològic, limfomes, melanoma, etc). A més a més de l’atenció a les consultes externes i a la planta d’hospitalització de l’HUSJR, els professionals de l’IOCS realitzen consultes externes i administren aquests tractaments a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, al Pius Hospital de Valls i també a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

2- Tractament radioteràpic del càncer amb les tècniques i equipaments més moderns, a càrrec de professionals  especialitzats per diferents localitzacions tumorals. El Servei de Radioteràpia, amb base a l’IOCS de l’HUSJR, disposa de dues unitats satèl·lit de tractament, una a l’antic Hospital de Reus i l’altra a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús a Tortosa.

3- Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques, coordinada amb els diferents serveis i unitats de l’IOCS i de l’HUSJR, així com amb els grups d’atenció domiciliària (PADES) i Centres Sociosanitaris de la demarcació. L’IOCS com a Centre Designat amb Integració d’Oncologia i Cures Pal·liatives per la ESMO (Societat Europea d’Oncologia Mèdica), adopta una política d’atenció precoç en cures pal·liatives i no abandonament en el pacient amb càncer avançat.

4- La Unitat de Psicooncologia atén a pacients de càncer i als seus familiars a les consultes externes i a la planta d’hospitalització de l’IOCS a l’HUSJR, així com a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús i a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.  Coordina 12 Grups d’Ajuda Mútua  de pacients amb càncer a diferents localitats de la demarcació de Tarragona.

5- La Unitat de Consell Genètic en Càncer atén als pacients i famílies que requereixen un estudi per sospita de càncer hereditari. Aquests poden ser remesos per qualsevol especialista, metge d’atenció primària o bé per iniciativa del propi pacient. La Unitat està capacitada per al diagnòstic i la gestió de les principals síndromes de càncer hereditari, i realitza visites a l’HUSJR, a l’ l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa.