Ginecologia i Obstetrícia

MIR en Ginecologia i Obstetrícia

Cap de Servei: Dr. Pere Cavallé Busquets, especialista en Ginecologia i Obstetrícia.

 • Nombre de places acreditades: 2
 • Nombre de residents actuals: 8

Tutores:

Guia Mir de Ginecologia i Obstetricia.pdf 

Recursos humans

 • 1 director de Servei.
 • 1 cap clínic d’obstètrica.
 • 1 metge adjunt.
 • 3 metges adjunts de guàrdies.
 • 1 coordinadora de llevadores
 • 2 llevadores per torn.
 • 1 infermera per torn
 • 1 auxiliar per torn

 

Recursos materials

 • 4 sales de treball (1 sala de treball és dels residents).
 • 2 sales de sessions.
 • 1  maniquí d’amniocentesi.
 • quiròfans centrals equipats amb alta tecnologia: integració de pantalles per cirugia endoscòpica i possiblitat de transmissió cirurgia en directe i videoconferència.
 • 7 sales de parts individuals, una d’elles equipada amb banyera pel part natural.

 • Monitorització centralitzada dels registres cardiotocogràfics.
 • 4 llits d’observació i 2 boxs per a pacients crítiques al bloc obstètric.
 • 1 quiròfan dins el bloc obstètric i un quiròfan sèptic.
 • 7 dispensaris per les diferents patologies: obstetrícia, ARO, ecografia, TNS, ginecologia, patologia mamària, oncologia ginecològica i sol pèlvic.
 • Dispensaris de proves especials per histeroscòpies i patologia cervical.

Activitat assistencial i de recerca

Assistencial

Actualment hi ha en funcionament 27 llits. Les dades d’activitat de 2014 han estat:

 • Nombre de parts: 1.593
 • N. parts Natges: 0,2%
 • Taxa de cesàries: 18,1%
 • Taxa de parts eutòcics: 70,6%
 • Taxa de parts instrumentals: 11%
 • Cirurgia laparoscòpica, oncològica de mama, ginecologia oncològica i de sòl pèlvic.

Recerca

Possibilitat de participació als estudis de recerca i col.laboració amb la facultat Medicina de l’Universitat Rovira i Virgili.

Pla de rotacions

 

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s’han d’adquirir durant els quatre anys segons el programa de formació de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes.


1r any:

 • Obstetrícia general
 • Ginecologia general
 • Sala de parts
 • Puerperi

2n any:

 • Alt risc obstètric
 • Sol pèlvic
 • Histeroscòpia
 • Ecografia ginecològica  i obstètrica
 • Patologia cervical

3r any:

 • Alt risc obstètric
 • Patologia cervical
 • Diagnòstic prenatal
 • Sol pèlvic

4t any:

 • Patologia mamària
 • Oncologia ginecològica

Tots els anys de residència van acompanyats de cirurgia programada i atenció mèdica continuada.

 

Sessions del servei

Sessions clíniques habituals:

 • Sessió clínica diària pel matí.
 • Sessió clínica setmanal de revisió bibliogràfica, protocols…
 • Comitè setmanal de patologia mamària.
 • Comitè setmanal d’oncologia ginecològica.
 • Comitè mensual de perinatologia.
 • Sessió clínica setmanal de llista d’espera d’intervenció quirúrgica.
 • Sessió clínica setmanal de programació quirúrgica.
 • Tallers pràctics per a residents (tocúrgia, sutura d’estrips perineals, tècniques quirúrgiques…).
 • Sessions generals de l’Hospital.

Cursos de formació integrats en la residència

El programa de formació inclou els coneixements, habilitats i les actituds que s’han d’adquirir durant els quatre anys, segons el programa de la Comissió Nacional amb la possibilitat de rotacions externes, així com diferents cursos establerts com a fixes dins el programa de formació, com són:

 • Curs de fonaments de Teruel per a R1.
 • Curs de tocúrgia i tècniques quirúrgiques per a R2.
 • Curs d’ecografies de la SESEGO Nivell I, II i III.
 • Curs de laparoscòpia per a R1 i R2.
 • Curs de reanimació neonatal acreditat.
 • Curs de reanimació cardiopulmonar avançat.
 • Curs de donació de sang de cordó.