Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

La Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) funciona amb l’esperit de ser un dels elements que treballen per a fer possible el control del càncer en el conjunt de la demarcació provincial de Tarragona, que abasta la Regió Sanitària Camp de Tarragona i la Regió Sanitària Terres de l’Ebre. Els seus principals camps d’actuació són els de la investigació epidemiològica i la prevenció del càncer.

Amb la recerca epidemiològica, centrada en el Registre de Càncer de Tarragona, és possible conèixer els diferents indicadors que mesuren la magnitud del problema del càncer, com ara la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença. Tots aquests indicadors, seguits al llarg del temps, permeten identificar les seves tendències i estimar la magnitud del càncer en un futur no llunyà, alhora que permeten identificar els possibles factors que expliquen els diferents valors de cadascun dels indicadors. El Registre també és útil per avaluar l’efectivitat i l’impacte de les activitats tant de prevenció primària com de detecció precoç dels càncers en què es realitza una acció preventiva.

Quant a la prevenció, la FUNCA està orientada en diverses activitats. D’una banda la prevenció secundària (cribratge poblacional) centrat sobretot en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama Tarragona-Terres de l’Ebre. La funció que realitza la FUNCA és la de portar a terme la coordinació i l’avaluació del Programa a través de la seva Unitat de Coordinació i Avaluació.

En el camp de la detecció precoç del càncer de coll uterí la FUNCA efectua accions puntuals, sobretot en el camp de l’avaluació de l’impacte de la detecció precoç, en la incidència i la mortalitat d’aquest càncer.

D’altra banda també realitza activitats de prevenció primària en col·laboració amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre en temes de tabaquisme, alimentació i altres.

Dins d’una perspectiva de visió integral de les activitats de control del càncer, la FUNCA també realitza altres accions com ara assessories a registres de càncer de base poblacional, col·laboració en registres hospitalaris, formació de professionals en epidemiologia i prevenció del càncer, i educació sanitària en la població general, entre altres.

Per contactar amb la FUNCA es pot fer per via telefònica trucant al: 977 326529.

Lloc web de la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer

Mapa de situació

Objectiu

L’objectiu de la FUNCA és dur a terme activitats relacionades amb la investigació, els sistemes d’informació, la prevenció i el control del càncer i donar suport a la gestió de serveis relacionats amb l’oncologia a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, sobretot pel que fa referència a la investigació epidemiològica i a la prevenció del càncer.

Organització

El Patronat de la FUNCA està constituït per tres persones de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, tres de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i tres del Departament de Salut/Servei Català de la Salut.

L’any 2001 es va signar un contracte de gestió amb l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus pel qual aquest Hospital es feia càrrec dels aspectes gerencials de la Fundació, i, des d’aleshores, l’estructura organitzativa es trobava situada de manera física a les instal·lacions de l’Hospital, i és per això, que amb la posada en funcionament del nou equipament, les persones i les àrees de treball també es van traslladar al nou Hospital.