Servei d’Obstetrícia i Ginecologia

El Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus continua experimentant creixement i èxit. Construït sobre una sòlida base que es va forjar en l’antic Hospital Sant Joan, la missió del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia és promoure la qualitat de la salut de les dones a través de l’excel·lència en els serveis d’atenció a la pacient, la investigació que permet avançar en els coneixements necessaris per la cura de les dones i la formació dels futurs professionals. 

Ginecologia general   

Atenem les pacients de la nostra àrea d’influència amb patologia ginecològica benigne: 

Endometriosi i patologia annexal benigne; Infeccions pelvianes; Mioma uterí, patologia ensometrial; Endoscòpia avançada: laparoscòpia, histeroscòpia.

Medicina maternofetal i diagnòstic prenatal

La secció de medicina maternofetal proporciona l’atenció especialitzada a les dones embarassades del Baix Camp. La secció està formada per obstetres especialitzats en l’atenció a les gestants amb complicacions obstètriques, malalties mèdiques maternes durant l’embaràs i el diagnòstic prenatal de les anomalies fetals. L’ecografia prenatal és realitzada per especialistes amb el certificat de diagnòstic ecogràfic prenatal.

Patologia uroginecològica

Els nostres metges, amb experiència en medicina pèlvica femenina i cirurgia reconstructiva, proporcionen atenció integral a les dones amb trastorns del sòl pelvià, incloent la incontinència urinària i el prolapse genital i ofereixen les últimes novetats en tractaments conservadors, no quirúrgics i quirúrgics.

Oncologia ginecològica

Atenem les pacients amb lesions precursores del càncer de coll d’úter i les afectes pels càncers ginecològics: càncer d’endometri, càncer de coll d’úter, càncer d’ovari i trompa, càncer de vulva.

El pla d’atenció a la pacient que pateix un càncer ginecològic es realitza mitjançant un enfocament multidisciplinari, en el que les diferents especialitats que tracten el càncer ginecològic des de l’aspecte mèdic, quirúrgic i de radiació treballen juntes per aportar els seus coneixements i habilitats.

La unitat està acreditada pel CATSALUT per l’atenció al càncer d’ovari a les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Patologia mamària

Oferim el diagnòstic i tractament de la patologia mamària benigne i maligne. La divisió està integrada dins de la unitat de patologia mamària de l’Hospital on hi participen les diferents especialitats implicades en el maneig del càncer de la mamella i que treballen conjuntament com a equip multidisciplinari per oferir un pla d’atenció integral i de qualitat. La unitat de patologia mamària esta formada per un equip que inclou professionals de radiologia, patologia, ginecologia, cirurgia plàstica, oncologia, radioteràpia, infermeria, genètica, psicologia i fisioteràpia.

Endocrinologia i estudi de la parella esteril

Oferim l’estudi i maneig de la patologia ginecològica endocrinològica, així com l’estudi de la parella esteril.

Equip mèdic:

Dr. Pere Cavallé Busquets. Director.

Dr. Jordi Aragonès Sanahuja. Metge adjunt.

Dra. Carme Grifoll Redó. Metgessa adjunta.

Dra. Teresa Gavaldà Pellicé. Metgessa adjunta i Tutora de residents.

Dr. Joan Salinas Peña. Metge adjunt.

Dra. Coia Jordà Solé. Metgessa adjunta.

Dra. Begoña Muñoz Abellana. Metgessa adjunta.

Dra. Cèlia Vives Puig. Metgessa adjunta.

Dra. Montse Monclús Argany. Metgessa adjunta i Tutora de residents.

Dra. Neomícia Cruz. Metgessa adjunta.

Dra. Montse Inglès Puig. Metgessa adjunta.

Dra. Olga Aguiló Sagristà. Metgessa adjunta.

Dra. Itziar Mateu Hidalgo. Metgessa adjunta.

Dra. Cristina Gras Gispert. Metgessa adjunta.

Dr. Tudor Maduta Curto. Metge adjunt.

Dra. M. Montserrat Miralles. Metgessa adjunta.

 

Metges residents:

Dra. Sara Tameish.

Dr. Albert Aragonès Zabalza.

Dra. Johana Ullmo.

Dra. Rosa Pedró Carulla.

Dra. Adriana Ayats Caminade.

Dra. Marta Coll Solé.

Dr. Eric Ventura Campos.

Dr. Hector Alejandro Rocio Luzardo.

Commuta el contingut