Cirurgia General i Digestiva

MIR en Cirurgia General i Digestiva

 • Director de Servei: Dr. Daniel del Castillo, especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.
  • Nombre de places acreditades: 1
  • Nombre de residents actuals: 2

  Tutor: Dr. Joan Domènech, especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. Correu electrònic de contacte:jdomenech@grupsagessa.cat.

   

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus és centre de referència en cirurgia bariàtrica i la seva àrea quirúrgica és una de les joies de les noves instal·lacions del centre hospitalari.

Els quiròfans són molt amplis i dotats de moderna tecnologia. Tots estan equipats amb quatre pantalles i circuits integrats per a laparoscòpia (la majoria de les cirurgies es fan amb aquesta via d’abordatge) i, a més a més, poder transmetre les imatges per videoconferència a altres sales del centre hospitalari per a  la docència.

Recursos humans

Cirugia general:

 • 1 cap de Servei
 • 2 coordinadors clínics
 • 5 metges adjunts
 • 1 metge adjunt a 30 h
 • 2 metges assistencials
 • 3 metges residents

 

Cirurgia toràcica

 • 1 metge adjunt

 

Cirurgia plàstica:

 • 2 metges adjunts amb contracte mercantil

 

Recursos materials

El Servei de Cirurgia General i Digestiva disposa d’àmplies sales de treball, sales de sessions i sales de treballs per a cadascun dels grups i per als metges residents.

L’equipament de quiròfan és d’última generació, tots ells estan preparats per la cirurgia endoscòpica i els professionals disposen de pantalles incorporades a banda i banda de la taula d’operacions per visionar les imatges amb comoditat.
Els sistemes informàtics estan preparats per oferir integració multimèdia de totes les imatges que es generen. Així, per exemple, és possible que alumnes i metges residents a sales de treball o les aules de docència visualitzin en temps real imatges endoscòpiques i del quiròfan d’una intervenció quirúrgica que en aquell moment s’estigui fent a l’Àrea Quirúrgica. També s’han fet retransmissions a l’auditori de l’Hospital, que té una capacitat per a gairebé 300 persones.

Els quiròfans no tenen ni cables ni endolls pel terra, tots els subministraments estan enclavats al sostre per no entorpir la tasca dels professionals. També s’ha apostat per la il·luminació LED, de més qualitat i facilitat de regulació, alhora que és més respectuosa amb el medi ambient.

D’altra banda, hi ha 4 quiròfans plomats per aquelles intervencions on sigui necessari utilitzar l’arc quirúrgic: les parets plomades permeten utilitzar els raigs X sense que les radiacions es dispersin més enllà del quiròfan.

Unitat de CMA

La Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), coneguda popularment com a cirurgia sense ingrés, consisteix a fer intervencions quirúrgiques que tradicionalment requerien ingressar el pacient sense que això sigui necessari, gràcies a l’avenç de la tecnologia i les tècniques utilitzades durant l’operació.

El Servei compta amb una unitat de CMA amb boxs de preoperatori i sales de recuperació independents de l’Àrea Quirúrgica especialment dissenyades per aquest tipus d’intervencions, i amb el seu propi control d’infermeria.

Activitat assistencial, docència i recerca

Assistencial

En dades de l’any 2012:

 • Llits: 48
 • Estades: 15.690
 • Altes convencionals: 1.904
 • Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA): 294
 • Altes totals: 2.198
 • Estada mitjana: 7,1 dies
 • Index d’ocupació: 134%
 • Primeres visites: 5.596
 • Succesives 16.128
 • Intervencions ambulatòries: 417.
 • Intervencions programades (dades 2011): 849
 • Intervencions d’urgència (dades 2011): 580

Recerca

Es fan activitast de recerca en la majoria de camps de treball, com són: cirurgia de la obesitat, cirurgia del càncer gàstric, cirurgia del pàncrees, cirurgia del càncer de colon… I es presenten les corresponents comunicacions als principals congressos nacionals i internacionals.

Sessions del servei

 • 8:00: sessió diària comentant els ingressos d’urgències: els pacients d’interès operats el dia anterior i els que s’han d’operar el dia següent.
 • Dilluns de 9:00 a 10:00: Comitè de tumors supramesocòlics.
 • Dimecres 8:30: sessió clínica amb l’equip A.
 • Dijous 8:30: sessió clínica amb l’equip C.
 • Divendres 8:30: sessió clínica revisió dels malalts a operar el proper dilluns i dimarts.
 • Divendres de 9:00 a 10:30: Comitè de càncer de pulmó.
 • Divendres alterns de 9:00 a 10:30: Comitè de càncer de pulmó de Tortosa.
 • Dijous de 10:00 a 13:30: sessió clínica conjunta amb el grup de cirurgia toràcica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
 • Dijous 13:30: Comitè de tumors de colon i recte.
 • Dilluns 15:30: sessió clínica comentant els pacients ingressats i pacients de cada grup d’especial interès.
 • Dimarts 15:30: sessió clínica de mortalitat, revisions de temes concrets, sessió administrativa general, revisions de protocol i revisions bibliogràfiques.
 • Un dimecres al mes de 13:00 a 14:00: Comitè d’Endocrinologia.
 • Un dijous al mes de 13:00 a 14:00: reunió del grup multidisciplinar de melanoma.
 • Segon dilluns del mes de 18:00 a 20:00: sessió de la Societat Catalana de Cirurgia.
 • Darrer dijous de cada mes 15:30: sessió general de l’Hospital.

Pla de rotacions

1r any:

 • 1 mes al Servei d’Urgències
 • 1 mes al Servei de Diagnòstic per la Imatge (Rajos X)
 • 1 mes d’endoscòpia
 • 1 mes d’Urologia
 • 2 mesos a l’equip A
 • 3 mesos a l’equip C
 • 3 mesos de Cirurgia Vascular a l’Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona (durant abril, maig i juny)

2n any:

 • 3 mesos a la Unitat de Cures Intensives (durant juliol, agost i setembre)
 • 3 mesos de Cirurgia Toràcica a l’Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona (durant gener, febrer i març)
 • 6 mesos a l’equip C

3r any:

 • 6 mesos a l’equip A
 • 3 mesos de rotació optativa al Servei que es desitgi
 • 3 mesos de Cirurgia Plàstica

4t any:

 • 12 mesos a l’equip C

5è any:

 • 9 mesos a l’equip A
 • 3 mesos de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica a l’Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona