Anestèsia i Reanimació

MIR en Anestèsia i reanimació

 • Nombre de places acreditades: 2
 • Nombre de residents actuals: 7

Tutors:

Anestesiologia i Reanimació és una especialitat polivalent i transversal que permet a l’especialista en formació obtindre els coneixements necessaris per al tractament integral del pacient en el període perioperatori, la reanimació del pacient crític i el tractament del dolor agut i crònic 

El Servei d’Anestesiologia, REanimació i Terapèutica del Dolor imparteix docència d’Anestesiologia i Reanimació des de l’any 1990, quan es va aconseguir l’acreditació, formant un resident per any fins l’any 2010, quan es va aconseguir l’acreditació per a la formació d’un segon resident. 

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus és centre de referència de la demarcació de Tarragona en Oncologia, i per tant en cirurgia oncològica, fet del qual se’n deriva una tasca assistencial anestèsica amb entitat pròpia. 

A més, també és centre de referència en cirurgia bariàtrica, cirurgia plàstica i reparadora, i cirurgia toràcica; i la seva àrea quirúrgica és una de les joies de les noves instal·lacions del centre hospitalari, estrenades el desembre de 2010.

Recursos humans

Facultatius:

 • 1 cap de Servei
 • 2 metges adjunts referents
 • 2 tutors
 • 14 metges adjunts
 • 7 residents

alt

Recursos materials

El Servei d’Anestesiologia I Reanimació està situat a la planta -1 de l’Hospital. Allà es troben l’àrea quirúrgica, l’àrea obstètrica, la unitat de Semicrítics, la unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i l’àrea de despatxos.

 • Àrea quirúrgica: equipada amb 10 quiròfans, 20 llits de reanimació i 6 llits de preanestèsia.
 • Àrea obstètrica: amb 8 sales de parts i 1 quiròfan d’urgències obstètriques.
 • Unitat de Semicrítics: amb 4 llits ubicats a la Unitat de Cures Intensives.
 • Unitat de CMA: equipada amb boxs de preparació i una sala d’adaptació al medi amb 11 boxs d’aguts i 3 pediàtrics.

L’equipament de quiròfan és d’última generació, tots ells estan preparats per la cirurgia endoscòpica i els professionals disposen de pantalles incorporades a banda i banda de la taula d’operacions per visionar les imatges amb comoditat.
Els sistemes informàtics estan preparats per oferir integració multimèdia de totes les imatges que es generen. Així, per exemple, és possible que alumnes i metges residents a sales de treball o a les aules de docènciavisualitzin en temps real imatges endoscòpiques i del quiròfan d’una intervenció quirúrgica que en aquell moment s’estigui fent a l’Àrea Quirúrgica. També s’han fet retransmissions a l’auditori de l’Hospital, que té una capacitat per a gairebé 300 persones.

El nostre Hospital està dotat de tecnologia d’última generació: respiradors (Drager Primus) monitors de gasto cardiac (Vigileo), monitors d’hipnosi, ecògrafs tant per bloquejos nerviosos com per vies centrals (Sonosite S-Nerve). D’altra banda, com hospital sense papers, l’àrea quirúrgica està dotada d’un sistema informàtic propi que integra tota la trajectòria quirúrgica. 

Anestèsia fora de l’àrea quirúrgica

L’activitat fora de l’àrea quirùrgica es du a terme a les sales d’endoscòpies i a l’àrea de Radiodiagnòsc  on es disposa de monitorització, d’un respirador volumètric i del material necessari per al maneig de la via aèria.

Unitat de Dolor 

La nostra Unitat de Dolor atén els pacients remesos pel diagnòstic i tractament del seu dolor crònic. L’equip està format per 8 especialistes del Servei que es fan càrrec de l’atenció a les Consultes Externes i del tractament intervencionista. 

Consultes Externes

Ubicades a la planta baixa. El Servei treballa en 7 dispensaris setmanals d’avaluació preoperatòria. 

Activitat assistencial, docència i recerca

Assistencial

En dades de l’any 2014:

Programades
Urgents
Cirurgia 924 521
Cirurgia toràcica 161 20
Cirurgia bariàtrica 101
Cirurgia plàstica 305 2
ORL 149 8
Oftalmologia 1.423 9
Urologia 410 25
Traumatologia 1.334 325
Ginecologia 531 131
Obstetricia 1.622
Tècniques infiltratives (Unitat del Dolor) 740 15
Cirurgia pediàtrica 102

Recerca i docència

L’activitat de recerca està enfocada principalment en l’elaboració d’estudis clínics, amb un alt grau d’implicació i participació dels metges residents en aquests estudis, que es veu facilitada per estructures específiques del nostre centre com l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

A més a més, el Servei participa habitualment en estudis multicèntricsorganitzats per la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD).

Pel que fa a activitats de docència, es participa en la docència dels estudiants de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en la qual els residents també participen de forma activa; així com en ladocència i Comissió de Docència de la SCRTD.

D’altra banda periòdicament s’organitzen cursos de Suport Vital que s’imparteixen en aquest centre. Tanmateix, el Servei participa de forma activa en l’organització del programa de formació continuada del Col·legi de metges de Tarragona.

Pla de rotacions

La formació dels especialistes consta de dues etapes: 

 • La primera, de caràcter general, que consisteix en l’adquisició de coneixements bàsics mitjançant la rotació per diferents àrees: Cardiologia, Pneumologia, Radiodiagnòstic, Urgències i Unitat de Cures Intensives. 

 

 • La segona, de formació específica, amb la incorporació en el Servei d’Anestesiologia i la rotació per les diferents especialitats quirúrgiques, àrees fora de quiròfan, Unitat de Dolor, Obstetrícia i Reanimació. Durant el tercer any de formació es realitzen les rotacions externes sistemàtiques en els centres de referència per les especialitats de reanimació, anestèsia pediàtrica, anestèsia en neurocirurgia i anestèsia en cirurgia cardiovascular. 
L’adquisició de coneixements teòrics es realitza mitjançant les classes de la Societat Catalana d’Anestesiologia (SCARTD) amb classes mensuals durant els 3 primers anys, i un examen anual. A més, els nostres residents assisteixen als cursos de temes monogràfics (via aèria, ventilació de fluxos mínims, estadística mèdica, etc.) organitzats per la SCARTD. 
S’organitzen periòdicament sessions clíniques (bibliogràfiques, monogràfiques, revisió de casos clínics..) presentades majoritàriament per metges residents.