Contacteu

Av. del Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Tel. 977 310 300

hospitalsantjoan@grupsagessa.cat

 

En compliment del que estableix l’Art. 5 de la Llei orgànica 15/99 de 3 de desembre, us informem que les dades personals comunicades a través d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer amb dades de caràcter personal en el que s’integraran les vostres dades, amb la finalitat de gestionar i respondre la vostra sol·licitud de contacte, i per aquest motiu, AUTORITZO a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a realitzar-ne la gestió.

Teniu la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades mitjançant la remissió d’una comunicació per escrit a: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a l’adreça Av. Dr. Josep Laporte, 2. 43204 Reus (Tarragona), on hi consti el vostre nom i cognoms, fotocòpia del DNI, un domicili a efectes de notificació, i indicar expressament el dret que es desitgi exercitar.